loading...

كلينيك ليزر موهاي زائد و جوانسازي پوست

كلينيك تخصصي ليزر مو , تزريق بوتاكس و تزريق ژل ؛ جوانسازي پوست با ليزر

بازدید : 349
سه شنبه 16 ارديبهشت 1399 زمان : 11:18

ديزل ژنراتور دوگانه سوز

ديزل ژنراتور دوگانه سوز , قيمت ديزل ژنراتور گاز سوز , تبديل ديزل ژنراتور به دوگانه سوز ديزلي و گاز سوز , مركز خريد و فروش انواع ديزل ژنراتور دوگانه سوز در تهران : يك سري نكاتي كه بايست قبل از دوگانه سوز كردن ژنراتورها به آنها توجه شود! در طي ساليان اخير تبديل موتور هاي بنزيني (داراي شمع )به موتور هاي گاز سوز رواج بسيار زيادي پيدا كرده است وهمين امر نيز موجب شده است كه تعدادي از افراد به دنبال تبديل ديزل ژنراتور خود به ديزل ژنراتور دوگانه سوز باشند.بيد بگوييم كه متاسفانه تبديل ديزل ژنراتور به ديزل ژنراتور گاز سوز تنها با ايده كاهش هزينه سوخت به ذهن خطور مي كند.ودر اغلب موارد نقاط ضعف آن به ندرت ديده مي شود.وبراي اينكه اين كار عملي شود ،هزينه هاي آشكار وپنهان زيادي را مي طلبد كه در اين بخش ما تلاش نموده ايم كه به طور مختصر به بررسي آنها بپردازيم.

ديزل ژنراتور دوگانه سوز

براي اينكه بتوانيم به سوال بالا جواب دهبم بايد يك سري نكاتي كه دانستن آن ها الزامي است را به شما يادآور شويم :

همه ما مي دانيم كه تمامي متور ها در ابتداي طراحي خود براي نوع مشخصي از سوخت ،طراحي مي شوند كه با ان نوع سوخت مي تواند در بهترين نقطه راندمان و كاركرد خود قرار بگيرد. و دليل اين امر هم اين است كه با عوض شدن نوع سوخت خواص فيزيكي وشيميايي سوخت ودر نتيجه ،نحوه پاشش،نحوه انتقال شعله در سيال و ضرايب خواص ميكانيكي سيال تغيير كرده كه بر روي احتراق ودر نتيجه بازدهي موتور موثر مي باشد.واين مسئله تنها به موتور هاي پيستوني ديزل و يا بنزيني محدود نمي شود وحتي موتور هاي جت (هواپيما) نيز از اين قاعده پيروي مي كنند.انجام كمي تغيير در فرمول سوخت موجب تغييرات بسياري در راندمان و استهلاك موتور خواهد شد.وبه هيمين خاطر هم است كه در اطلاعات وكاتالوگ فني هر موتور نوع سوخت ان نيز آورده مي شود.

ليست قيمت انواع ديزل ژنراتور در صنعت فا : قيمت ديزل ژنراتور

وهمين طور به جزء مسائل مربوط به احتراق ،مسائلي مانند انتقال حرارت و خنك كنندگي ديزل ويا بحث روانكاوي ان نيز داراي اهميت زيادي مي باشد.اكثر مردم با بحث روان كاوي تا حدودي آشنا مي باشند ودر ادبيات عامه مي شنويم كه گفته مي شود موتور داراي استهلاك بيشتري است.

بايد به اين نكته نيز اشاره كنيم كه دماي موتر هاي گاز سوز اساسا از موتورهاي ديزل مشابه بسيار بالاتر مي باشد وبه همي ن خاطر هم اصولا بر روي موتور هاي گاز سوز سيستم «Knoking» را نصب مي كنند.

درست است كه با گاز سوز كردن موترهاي ديزل هزينه هاي سوخت پايين مي آيد ولي بايد دقت شود كه اين موترها با استهلاك بيشتري نسبت به سابق كار مي كنند.
وهمين طور به دليل حرارت بالاي موتور گاز سوز بايد بر روي سيلندر هاي سيستم Knoking نصب گردد تا از انبساط بي رويه پيستون در سيلندر وقفل شدن آن جلوگيري به عمل آورد.

نكته:بايد بگوييم كه موتور ديزل را هرگز نمي توان به طور ۱۰۰ درصد گاز سوز نمود بلكه گاز مز تواند حدود ۳۰ تا ۷۰ درصد از حجم سوخت را تشكيل دهد.

بايد اشاره كنيم كه اين نكات بخش كوچكي از بسياري از مسائل مربوط به گاز سوز كردن موتور مي باشند.

فهرست مطالب

با اين وجود آيا گاز سوز كردن ديزل خوب است ؟

به غير از موارد فوق بايد به اين مسئله توجه داشت كه بيشتر ديزل ژنراتور ها ماهيت كار كرد اضطراري داشته ويا در نقاط دور از شبكه اصلي برق به كار گرفته مي شوند.واين مورد استفاده وكاربري آنها تنها جهت مواقع بحراني بوده و در حالت هاي هميشگي كار ديزل ژنراتورها عموماٌ نه صرفا دور از خطوط اصلي گاز مي باشد.والان با وجود تمام مواردي كه ذكر شد ،در كاركرد هاي اضطراري چه مقدار مقرون به صرفه خواهد بود؟وهمچنين آيا در موارد اضطراري وبحران ميزان فشار شبكه گاز سراسري خود دچار مشكل نگرديده است؟

آن دسته از مواردي كه در بالا به انها اشاره كرديم ،حداقل پارامتر هايي مي باشند كه قبل از تبديل ديزل ژنراتور به ديزل ژنراتور دو گانه سوز وهر گونه دخل وتصرف در آن بايد به صورت صحيحي مورد برسي قرار بگيرند.

• موتور هاي گاز سوز ،آيا استهلاك بالاي دارند و ژنراتور هاي گاز سوز عمر كمتري دارند؟

بايد به اين نكته توجه داشته باشيم كه سوخت گاز طبيعي نسبت به ديزل ويا بنزين داراي اثر روان كنندگي كمتري است ويا به گفته عامه مردم خشك مي باشد.

اين مسئلا دقيقاٌ درست مي باشد ولي بايد توجه داشت كه زماني كه يك موتور اساسا براي سوخت گاز طراحي مي شود مسائل روان كنندگي ان نيز در نظر گرفته مي شود.ودر موتور هاي گاز سوز سعي مي شود كه با تقويت سيستم روانكاري موتور اين استهلاك به حداقل ميزان ممكن خود برسد.وبايد بگوييم كه اين امر در طراحي اين موترها كاملا مرتفع گرديده وخالي از لطف نيست كه بدانيد كه گارانتي موتورهاي گاز سوز پركينز دو برابر گارانتي موتر هاي ديزل اين شركت مي باشد.

مزاياي استفاده از ديزل ژنراتور هاي گاز سوز چيست؟

همان گونه كه قبلا هم به ان اشاره داشتيم اولين مسئله در هنگام استفاده از ژنراتور هاي گاز سوز كاهش هزينه هاي سوخت است.نداشتن نياز به دوره هاي سوخت گيري مانند ديزل ژنراتور ها وهمچنين تميزي محيط ژنراتورهاي گاز سوز از ديگر مزايايي مي باشد كه مي توان به آن اشاره داشت.و همين طور با توجه به مبحث انرژي هاي سبز ،امكان تهيه وساخت سيستم هاي CHPويا CCHP در هنگام استفاده از ژنراتور هاي گاز سوز وجود دارد لازم به توضيح است كه (Combine Heat&) CHP Power به سيستم هاي توليد همزمان برق و گرما و(Combin Cooling Heat & Power CCHP) سيستم همزمان سرمايش ،گرمايش و توان(برق) در سيستم هاي فوق از هدر رفت گرماي موتور جهت سرمايش و گرمايش مجموعه ها استفاده ميكند.در حقيقت در اين سيستم ها علاوه بر برق گرفته شده از ژنراتور از گرماي خروجي از اگزوز متور به كمك چيلرهاي جذبي مي توان گرمايش و سرمايش محيط و فضاي ساختمان را تامين كرد.

ديزل ژنراتور هايي كه از ابتدا اساسا دوگانه سوز باشند آيا وجود دارند؟

تمام برند هاي مطرح دنيا مانند Cummins,Caterpillar,Perkins,Volvo هيچ كدام داراي ديزل ژنراتور هاي دوگانه سوز در توان هاي پايين (زير KVA1000) نمي باشند.فقط برخي از اين شركتها ودر بعضي موارد محدود وبه صورت نمونه جهت صنايع نفت و گاز اقدام به توليد ديزل ژنراتور دوگانه سوز نموده اند.واين مسئله جهت استفاد از گاز استسهالي بر روي سكو ها وميادين نفتي جهت توليد توان است.واينكه بيشتر گاز هاي استهسالي گاز ترش بوده و …مواردي كه اين بخش اجازه پرداختن با آن را به ما نميدهد.

چگونگي تبديل ديزل ژنراتور به ديزل ژنراتور دوگانه سوز؟

اين مسئله با اضافه كردن برخي كيت ها و سيستم هاي كنترل مازاد بر روي ديزل ژنراتور صورت مي گيرد .واساس كار اين روش ها به تزريق گاز به ورودي هواي موتور مربوط مي گردد .ولي بايد بگوييم كه اين صرفاً شمامل كليات كار بوده و بديهي است كه سيستم هاي كنترل ديگري همزمان با روند فوق بايد بر روي ديزل ژنراتور نصب شود.تصوير اصلي اين صفحه يك شماتيك از كل اين روند مي باشد.

استفاده از ديزل گاز سوز چه معايبي مي تواند داشته باشد؟

يكي از بزرگترين معايب ديزل گاز سوز اين مي باشد كه نمي توان آن را مانند ديزل ژنراتور در خارج از فضاي ساختمان جا به جا كرد.

اين امكان وجود دارد كه اين سوال براي شما مطرح باشد كه چرا ديزل ژنراتور هاي گاز سوز عليرقم مزاياي مثبت خود با استقبال كمي در بازار مواجه مي شوند؟.وبايد پاسخ دهيم كه بزرگترين علت حضور كم ژنراتور هاي گاز سوز در بازار قيمت بالاي آنها در مقايسه با ديزل ژنراتور ها است.

ديزل ژنراتور دوگانه سوز

ديزل ژنراتور دوگانه سوز , قيمت ديزل ژنراتور گاز سوز , تبديل ديزل ژنراتور به دوگانه سوز ديزلي و گاز سوز , مركز خريد و فروش انواع ديزل ژنراتور دوگانه سوز در تهران : يك سري نكاتي كه بايست قبل از دوگانه سوز كردن ژنراتورها به آنها توجه شود! در طي ساليان اخير تبديل موتور هاي بنزيني (داراي شمع )به موتور هاي گاز سوز رواج بسيار زيادي پيدا كرده است وهمين امر نيز موجب شده است كه تعدادي از افراد به دنبال تبديل ديزل ژنراتور خود به ديزل ژنراتور دوگانه سوز باشند.بيد بگوييم كه متاسفانه تبديل ديزل ژنراتور به ديزل ژنراتور گاز سوز تنها با ايده كاهش هزينه سوخت به ذهن خطور مي كند.ودر اغلب موارد نقاط ضعف آن به ندرت ديده مي شود.وبراي اينكه اين كار عملي شود ،هزينه هاي آشكار وپنهان زيادي را مي طلبد كه در اين بخش ما تلاش نموده ايم كه به طور مختصر به بررسي آنها بپردازيم.

ديزل ژنراتور دوگانه سوز

براي اينكه بتوانيم به سوال بالا جواب دهبم بايد يك سري نكاتي كه دانستن آن ها الزامي است را به شما يادآور شويم :

همه ما مي دانيم كه تمامي متور ها در ابتداي طراحي خود براي نوع مشخصي از سوخت ،طراحي مي شوند كه با ان نوع سوخت مي تواند در بهترين نقطه راندمان و كاركرد خود قرار بگيرد. و دليل اين امر هم اين است كه با عوض شدن نوع سوخت خواص فيزيكي وشيميايي سوخت ودر نتيجه ،نحوه پاشش،نحوه انتقال شعله در سيال و ضرايب خواص ميكانيكي سيال تغيير كرده كه بر روي احتراق ودر نتيجه بازدهي موتور موثر مي باشد.واين مسئله تنها به موتور هاي پيستوني ديزل و يا بنزيني محدود نمي شود وحتي موتور هاي جت (هواپيما) نيز از اين قاعده پيروي مي كنند.انجام كمي تغيير در فرمول سوخت موجب تغييرات بسياري در راندمان و استهلاك موتور خواهد شد.وبه هيمين خاطر هم است كه در اطلاعات وكاتالوگ فني هر موتور نوع سوخت ان نيز آورده مي شود.

ليست قيمت انواع ديزل ژنراتور در صنعت فا : قيمت ديزل ژنراتور

وهمين طور به جزء مسائل مربوط به احتراق ،مسائلي مانند انتقال حرارت و خنك كنندگي ديزل ويا بحث روانكاوي ان نيز داراي اهميت زيادي مي باشد.اكثر مردم با بحث روان كاوي تا حدودي آشنا مي باشند ودر ادبيات عامه مي شنويم كه گفته مي شود موتور داراي استهلاك بيشتري است.

بايد به اين نكته نيز اشاره كنيم كه دماي موتر هاي گاز سوز اساسا از موتورهاي ديزل مشابه بسيار بالاتر مي باشد وبه همي ن خاطر هم اصولا بر روي موتور هاي گاز سوز سيستم «Knoking» را نصب مي كنند.

درست است كه با گاز سوز كردن موترهاي ديزل هزينه هاي سوخت پايين مي آيد ولي بايد دقت شود كه اين موترها با استهلاك بيشتري نسبت به سابق كار مي كنند.
وهمين طور به دليل حرارت بالاي موتور گاز سوز بايد بر روي سيلندر هاي سيستم Knoking نصب گردد تا از انبساط بي رويه پيستون در سيلندر وقفل شدن آن جلوگيري به عمل آورد.

نكته:بايد بگوييم كه موتور ديزل را هرگز نمي توان به طور ۱۰۰ درصد گاز سوز نمود بلكه گاز مز تواند حدود ۳۰ تا ۷۰ درصد از حجم سوخت را تشكيل دهد.

بايد اشاره كنيم كه اين نكات بخش كوچكي از بسياري از مسائل مربوط به گاز سوز كردن موتور مي باشند.

فهرست مطالب

با اين وجود آيا گاز سوز كردن ديزل خوب است ؟

به غير از موارد فوق بايد به اين مسئله توجه داشت كه بيشتر ديزل ژنراتور ها ماهيت كار كرد اضطراري داشته ويا در نقاط دور از شبكه اصلي برق به كار گرفته مي شوند.واين مورد استفاده وكاربري آنها تنها جهت مواقع بحراني بوده و در حالت هاي هميشگي كار ديزل ژنراتورها عموماٌ نه صرفا دور از خطوط اصلي گاز مي باشد.والان با وجود تمام مواردي كه ذكر شد ،در كاركرد هاي اضطراري چه مقدار مقرون به صرفه خواهد بود؟وهمچنين آيا در موارد اضطراري وبحران ميزان فشار شبكه گاز سراسري خود دچار مشكل نگرديده است؟

آن دسته از مواردي كه در بالا به انها اشاره كرديم ،حداقل پارامتر هايي مي باشند كه قبل از تبديل ديزل ژنراتور به ديزل ژنراتور دو گانه سوز وهر گونه دخل وتصرف در آن بايد به صورت صحيحي مورد برسي قرار بگيرند.

• موتور هاي گاز سوز ،آيا استهلاك بالاي دارند و ژنراتور هاي گاز سوز عمر كمتري دارند؟

بايد به اين نكته توجه داشته باشيم كه سوخت گاز طبيعي نسبت به ديزل ويا بنزين داراي اثر روان كنندگي كمتري است ويا به گفته عامه مردم خشك مي باشد.

اين مسئلا دقيقاٌ درست مي باشد ولي بايد توجه داشت كه زماني كه يك موتور اساسا براي سوخت گاز طراحي مي شود مسائل روان كنندگي ان نيز در نظر گرفته مي شود.ودر موتور هاي گاز سوز سعي مي شود كه با تقويت سيستم روانكاري موتور اين استهلاك به حداقل ميزان ممكن خود برسد.وبايد بگوييم كه اين امر در طراحي اين موترها كاملا مرتفع گرديده وخالي از لطف نيست كه بدانيد كه گارانتي موتورهاي گاز سوز پركينز دو برابر گارانتي موتر هاي ديزل اين شركت مي باشد.

مزاياي استفاده از ديزل ژنراتور هاي گاز سوز چيست؟

همان گونه كه قبلا هم به ان اشاره داشتيم اولين مسئله در هنگام استفاده از ژنراتور هاي گاز سوز كاهش هزينه هاي سوخت است.نداشتن نياز به دوره هاي سوخت گيري مانند ديزل ژنراتور ها وهمچنين تميزي محيط ژنراتورهاي گاز سوز از ديگر مزايايي مي باشد كه مي توان به آن اشاره داشت.و همين طور با توجه به مبحث انرژي هاي سبز ،امكان تهيه وساخت سيستم هاي CHPويا CCHP در هنگام استفاده از ژنراتور هاي گاز سوز وجود دارد لازم به توضيح است كه (Combine Heat&) CHP Power به سيستم هاي توليد همزمان برق و گرما و(Combin Cooling Heat & Power CCHP) سيستم همزمان سرمايش ،گرمايش و توان(برق) در سيستم هاي فوق از هدر رفت گرماي موتور جهت سرمايش و گرمايش مجموعه ها استفاده ميكند.در حقيقت در اين سيستم ها علاوه بر برق گرفته شده از ژنراتور از گرماي خروجي از اگزوز متور به كمك چيلرهاي جذبي مي توان گرمايش و سرمايش محيط و فضاي ساختمان را تامين كرد.

ديزل ژنراتور هايي كه از ابتدا اساسا دوگانه سوز باشند آيا وجود دارند؟

تمام برند هاي مطرح دنيا مانند Cummins,Caterpillar,Perkins,Volvo هيچ كدام داراي ديزل ژنراتور هاي دوگانه سوز در توان هاي پايين (زير KVA1000) نمي باشند.فقط برخي از اين شركتها ودر بعضي موارد محدود وبه صورت نمونه جهت صنايع نفت و گاز اقدام به توليد ديزل ژنراتور دوگانه سوز نموده اند.واين مسئله جهت استفاد از گاز استسهالي بر روي سكو ها وميادين نفتي جهت توليد توان است.واينكه بيشتر گاز هاي استهسالي گاز ترش بوده و …مواردي كه اين بخش اجازه پرداختن با آن را به ما نميدهد.

چگونگي تبديل ديزل ژنراتور به ديزل ژنراتور دوگانه سوز؟

اين مسئله با اضافه كردن برخي كيت ها و سيستم هاي كنترل مازاد بر روي ديزل ژنراتور صورت مي گيرد .واساس كار اين روش ها به تزريق گاز به ورودي هواي موتور مربوط مي گردد .ولي بايد بگوييم كه اين صرفاً شمامل كليات كار بوده و بديهي است كه سيستم هاي كنترل ديگري همزمان با روند فوق بايد بر روي ديزل ژنراتور نصب شود.تصوير اصلي اين صفحه يك شماتيك از كل اين روند مي باشد.

استفاده از ديزل گاز سوز چه معايبي مي تواند داشته باشد؟

يكي از بزرگترين معايب ديزل گاز سوز اين مي باشد كه نمي توان آن را مانند ديزل ژنراتور در خارج از فضاي ساختمان جا به جا كرد.

اين امكان وجود دارد كه اين سوال براي شما مطرح باشد كه چرا ديزل ژنراتور هاي گاز سوز عليرقم مزاياي مثبت خود با استقبال كمي در بازار مواجه مي شوند؟.وبايد پاسخ دهيم كه بزرگترين علت حضور كم ژنراتور هاي گاز سوز در بازار قيمت بالاي آنها در مقايسه با ديزل ژنراتور ها است.

نظرات این مطلب

تعداد صفحات : 74

درباره ما
موضوعات
آمار سایت
 • کل مطالب : 746
 • کل نظرات : 0
 • افراد آنلاین : 30
 • تعداد اعضا : 0
 • بازدید امروز : 1179
 • بازدید کننده امروز : 1
 • باردید دیروز : 7727
 • بازدید کننده دیروز : 0
 • گوگل امروز : 0
 • گوگل دیروز : 0
 • بازدید هفته : 8908
 • بازدید ماه : 131725
 • بازدید سال : 131725
 • بازدید کلی : 1375205
 • <
  آرشیو
  اطلاعات کاربری
  نام کاربری :
  رمز عبور :
 • فراموشی رمز عبور؟
 • خبر نامه


  معرفی وبلاگ به یک دوست


  ایمیل شما :

  ایمیل دوست شما :  لینک های ویژه