loading...

كلينيك ليزر موهاي زائد و جوانسازي پوست

كلينيك تخصصي ليزر مو , تزريق بوتاكس و تزريق ژل ؛ جوانسازي پوست با ليزر

بازدید : 333
سه شنبه 16 ارديبهشت 1399 زمان : 11:18

سيستم كنترلي بوستر پمپ آتش نشاني با محركه ديزلي

سيستم كنترلي بوستر پمپ آتش نشاني با محركه ديزلي

 1. خصوصيات
 2. پوشش
 3. راه اندازي و كنترل
 4. تجهيزات سيگنال و آلارم
 5. اتصالات و سيم كشي

سيستم كنترلي بوستر پمپ آتش نشاني

ليست كامل قيمت انواع بوستر پمپ آتش نشاني : بوستر پمپ

فهرست مطالب

خصوصيات

 • مي بايست كه كنتر لرها به طور ويژه براي كاركرد بوستر پمپ آتش نشاني با محركه ديزلي ساخته شوند.
 • حتما بايد قبل از ارسال از كارخانه توسط سازنده تمام سيستم كنترلي بايد مونتاژ ، سيم كشي و تست گردند.
 • تمام كنترلر ها بايد داراي علامت Diesel Engine Fire Pump Controller باشند و در محل مناسبي نام سازنده دستگاه درج گرديده باشد.

پوشش

 • تا جايي كه عملاً امكان دارد بايد كه كنترلرنزديك ديزل موتور و در كنار آن نصب گردد.
 • محل نصب كنترلر بايد در محلي باشد كه محافظت زياد باشد تا كه امكان هيچ خرابي ناشي از پاچيدن آب از بوستر پمپ ها و يا اتصالات ديگر نباشد.
 • مي باستي كه پوشش مطابق با استاندارد NFPA 70 باشد.

راه اندازي و كنترل

 • مي بايستي كه راه اندازي و كنترل به صورت اتوماتيك و يا غير اتوماتيك صورت بگيرد
 • حتما نبايد كه منبع تغذيه اوليه كنترلر برق ac باشد
 • مدار كنترل در زماني كه سيستم كنترل فشار آب استفاده مي شود حتما بايد سوئيچ فشاري را داشته باشد كه اين سوئيچ مستقل از تنظيمات بالا و پايين كاليبراسيون باشد.

تجهيزات سيگنال و آلارم

حتما مي بايست كه نشان گرها و آلارم هاي جداگانه اي براي حالات زير وجود داشته باشد :

 • آلارم مخصوص براي از كار افتادن استارت اتوماتيك موتور
 • به خاطر سرعت غير مجاز Over speedو خاموش شدن موتور
 • نشان گر خرابي باتري
 • براي از كار افتادن شارژر باتري
 • در سيستم روان كاري ، فشار بسيار پايين روغن
 • دماي سيستم خنك كاري

اتصالات و سيم كشي

 • بايد در كنترلر اجزاي سيم كشي به صورتي باشد كه براي كاركرد دائم مناسب باشدNEMA MG-1 باشند.
 • بايد كه تمام الكترو موتور ها جهت كاركرد دائم مناسب باشند.
 • نبايد كه سرويس فاكتور موتور ها كمتر از ۱٫۱۵ باشند.
 • الكترو موتور ها مي بايست كه در مواقعي كه امكان پاشش آب باشد، از نوع TEFC باشند.
 • مي بايست كه منبع قدرت يدكي براي مواقعي كه عدم قطعيت در تأمين برق وجود دارد، حتما تأمين شود.
 • منبع انرژي بايد كه الزامات استاندارد NFPA 110 را براي وقتي كه ژنراتور براي تأمين برق الكتروبوستر از پمپ استفاده مي كند را داشته باشد.

ليست انواع برندهاي پمپ در صنعت فا : پمپ

براي پمپ هاي آتش نشاني ۲۰ منحني مشخصه بوستر به صورت زير تعريف مي شود :

هد شات اف : هد نقطه شات اف براي تمامي انواع بوستر پمپ، نبايد كه از ۱۴۰درصد و هد نقطه كاري خود تجاوز نمايد.

دبي و فشار نقطه كاري : بايد از محل تلاقي دبي و فشار نقطه كاري و يا بالاتر از اين نقطه منحني مشخصه بوستر پمپ عبور نمايد. به اين صورت كه تلرانس منفي براي بوستر پمپ در بوستر پمپ هاي آتش نشاني مجاز نمي باشد.

بار اضافي : در دبي هاي بيش از ۱۵۰درصد نقطه كاري ، معمولا منحني عملكرد بوستر پمپ بايد به گونه اي باشد كه بيش از ۶۵ درصد هد بوستر پمپ افت نكند.

تأثير طراحي پروانه روي منحني عمل كرد بوستر پمپ هاي آتش نشاني : در بوستر پمپ ها بر اساس نوع كاربردشان براي هدهاي پايين، متوسط و بالا پروانه ها طراحي مي شوند.

ساير خصوصيات بوستر پمپ هاي آتشنشاني

 • بايد كه براي آب تميز تمام اندازه گيري ها و محاسبات حتما با دماي ۲۰درجه سانتي گراد انجام شود.
 • اما براي حالتي كه دبي به ۱۵۰درصد نقطه كاري مي رسد، در اين مقدار بايد توان مورد نياز موتور مشخص شود و در اين صورت كارفرما مي تواند كه بر اساس اين حالت نامي محركه را انتخاب كند.
 • سازنده حتما بايد براي اطمينان از عملكرد بوستر پمپ ها هر بوستر پمپ را با آب جداگانه تست نمايد و بعد از آن مي تواند كه گواهينامه هاي تست آن ها را ارائه نمايد. منحني عمل كرد، توان جذبي موتور و منحني بازده در گواهينامه تست مي بايست كه نشان داده شود.
 • نبايد از بوستر پمپ هاي سانتريفوژ در مواقعي كه بوستر پمپ مي بايست مكش منفي را انجام دهد استفاده نمود.
 • بايد كه پلاك جداگانه اي را هر بوستر پمپ داشته باشد. فشاركاري ، دبي نقطه كاري، سرعت چرخش و فاكتور هاي عمل كرد موتور حتما بايد در بوستر پمپ ذكر گردد.
 • در سمت رانش و مكش هر بوستر پمپ مي بايستي كه فشار سنج باشد.
 • بايد كه پوسته هر بوستر پمپ داراي شير فشار شكن باشد.

ساير اجزا دوراني بوستر پمپ و كوپلينگ موتور بوستر پمپ بايد كه مجهز به محافظ باشد ۲۰NFPA باشند كه چهار گونه هستند :

 1. بوستر پمپ هاي سانتريفوژ تك طبقه افقي Horizontal End Suction Centrifugal Pump
 2. بوستر پمپ هاي عمودي خطي Vertical In-Line Pump
 3. بوستر پمپ هاي اسپليت كيس يا همان بوستر پمپ هاي دو مكشه Double Suction Centrifugal Pump Horizontal Split-Case or
 4. بوستر پمپ هاي عمودي توربيني Vertical Turbine Pump

همه ي اين بوستر پمپ هاي قسمت فوق خود به گونه هاي مختلفي تقسيم مي شوند.

در مورد بوستر پمپ هاي عمودي خطي بايد بگوييم كه اين بوستر پمپ ها به انواع كوپلينگي صلب و كوپلينگي انعطاف پذير تقسيم مي شوند.

و همين طور بقيه موارد كه مي توان به استاندارد NFPA 20 مراجعه نمود.

اگر در فشار psi 60، gpm 1000باشد و در صورتي كه تقاضاي مورد نياز gpm 500 باشد، آن گاه از بوستر پمپ آتش نشاني و آب عمومي يا مخزن اختصاصي تامين دست كم gpm 1500 نرخ جريان در فشار psi 60 انتظار مي رود.

يك پاسخ اساسي درباره اندازه يك بوستر پمپ آتش نشاني كه براي همه موارد مناسب باشد، هنوز وجود ندارد. بايد كه نرخ تقاضاي بيشترين جريان از نقطه كاركرد نامي بوستر پمپ بعضي از بيمه گذاران و مراجع داراي قدرت اجرايي پمپ ( ۱۰۰درصد جريان و فشار ) تجاوز نكند ، اما ديگران مقداري بين نقطه نامي و نقطه بيشينه جريان را مي پذيرند كه البته به ندرت نقطه بيشينه جريان پذيرفته مي شود.

بدون شك در واحد هاي خيلي بزرگ نصب يك بوستر پمپ اضافي كار بسيار متداولي است در اين صورت حتي اگر كه يكي از بوستر پمپ ها دچار مشكل شود شما ديگر در زمينه تامين آب كافي مشكلي را نخواهيد داشت. با وجود اين كه بوستر پمپ آتش نشاني الكتريكي، روش بسيار مطمئن تري است اما بايد به اين نكته دقت داشت كه اين مورد هم به منبع تغذيه الكتريكي قابل اعتماد به شدت وابسته است. در اين ميان بوستر پمپ هاي آتش نشاني ديزل نيز مي توانند كه قابل اطمينان باشند اما بهتر است بدانيد كه آن ها هم به منبع تغذيه خاص خودشان يعني سوخت ديزل نيازمند است.

استفاده همزمان از يك بوستر پمپ الكتريكي و يك بوستر پمپ ديزل آتش نشانيNFPA معمولا متداول ترين و مطمئن ترين روش براي واحد هاي بزرگ تر است. براي متريال و هم براي منحني هاي عمل كرد اين بوستر پمپ ها معمولا استاندارد هايي هم وضع كرده است. بايد كه يك بوستر پمپ آتش نشاني مطابق با استاندارد NFPA 20 باشد. در اين مورد به نظر مي رسد كه در پمپ هاي آتش نشاني خصوصيات و منحني عملكرد بوستر از نمونه هاي ديگر متفاوت مي باشد. مي توان گفت كه با توجه به ماكزيمم بازده و مسائل اقتصادي ، بوستر پمپ هاي ديگر صنايع هم انتخاب مي شوند اما اين مورد در بوستر پمپ هاي آتش نشاني از اهميت اول برخوردار نيست. زيرا كه بوستر پمپ هاي آتش نشاني معمولا براي عملكردي مطمئن و براي تمام عمر طراحي مي شوند. معمولا كه در اين بوستر پمپ ها ماكزيمم ايمني و معيار هاي فشار خروجي كل از اهميت بالايي برخوردار است.

FM چيست ؟

در واقع واحد فني مستقل شركت Factory Mutual Insurance است كه براي سيستم ها و تجهيزات با ريسك بالا تأييديه عملكرد صادر مي كند. در واقع تأييديه FM جزو الزامات و نيازمندي هاي NFPA در بوستر پمپ هاي آتش نشاني مي باشد. و وجود تأييديه FM در محصول معمولاً نشان دهنده آن است كه از كيفيت خيلي بالا تري محصول نسبت به محصولات مشابه برخوردار است.

جزييات ساختار بوستر پمپ هاي آتش نشاني مطابق با استاندارد NFPA 20NFPA 20چيست ؟

NFPA 20 هم در واقع استانداردي در رابطه با بوستر پمپ هاي آتشنشاني مي باشد. معمولا اين استاندارد قوانيني جهت نصب و عملك رد بوستر پمپ ها، موتور هاي محركه، كنتر لرها و اجزاي كمكي آن ها دارد.

NFPA چيست ؟

انجمن ملي آتش نشاني آمريكا American National Fire Protection Association مي باشد. جهت كه جهت ايمني در مقابل آتش استاندارد ها و اسنادي را وضع و منتشر مي كند.NFPA و استاندارد هايش در مقايسه با ساير سازمان هاي مشابه، بسيار ارجحيت دارند و از اين رو هم تمام سازمان هاي مشابه نيز به استاندارد هاي آن ها احترام مي گذارند و به عنوان يك مرجع مي شناسند.

به دو دليل زير اغلب سازندگان بوستر پمپ هاي آتش نشاني سعي مي كنند كه از استاندارد هاي NFPA تبعيت نمايند اين دو دليل عبارتند از :

 1. قابل احترام ترين و سخت گيرانه ترين استاندارد جهان در اين زمينه استاندارد NFPA مي باشد.
 2. از اين استاندارد معمولا سازندگان تجهيزاتي مثل توليد كنندگان آب پاش هاي اتوماتيك، كابين هاي آتش و سيستم هاي خاموش كننده تبعيت مي كنند، و هيچ گونه عدم انطباقي در كاركرد تجهيزات در صورت ساخت بوستر پمپ ها مطابق با اين استاندارد بوجود نمي آيد.

سيستم كنترلي بوستر پمپ آتش نشاني با محركه ديزلي

سيستم كنترلي بوستر پمپ آتش نشاني با محركه ديزلي

 1. خصوصيات
 2. پوشش
 3. راه اندازي و كنترل
 4. تجهيزات سيگنال و آلارم
 5. اتصالات و سيم كشي

سيستم كنترلي بوستر پمپ آتش نشاني

ليست كامل قيمت انواع بوستر پمپ آتش نشاني : بوستر پمپ

فهرست مطالب

خصوصيات

 • مي بايست كه كنتر لرها به طور ويژه براي كاركرد بوستر پمپ آتش نشاني با محركه ديزلي ساخته شوند.
 • حتما بايد قبل از ارسال از كارخانه توسط سازنده تمام سيستم كنترلي بايد مونتاژ ، سيم كشي و تست گردند.
 • تمام كنترلر ها بايد داراي علامت Diesel Engine Fire Pump Controller باشند و در محل مناسبي نام سازنده دستگاه درج گرديده باشد.

پوشش

 • تا جايي كه عملاً امكان دارد بايد كه كنترلرنزديك ديزل موتور و در كنار آن نصب گردد.
 • محل نصب كنترلر بايد در محلي باشد كه محافظت زياد باشد تا كه امكان هيچ خرابي ناشي از پاچيدن آب از بوستر پمپ ها و يا اتصالات ديگر نباشد.
 • مي باستي كه پوشش مطابق با استاندارد NFPA 70 باشد.

راه اندازي و كنترل

 • مي بايستي كه راه اندازي و كنترل به صورت اتوماتيك و يا غير اتوماتيك صورت بگيرد
 • حتما نبايد كه منبع تغذيه اوليه كنترلر برق ac باشد
 • مدار كنترل در زماني كه سيستم كنترل فشار آب استفاده مي شود حتما بايد سوئيچ فشاري را داشته باشد كه اين سوئيچ مستقل از تنظيمات بالا و پايين كاليبراسيون باشد.

تجهيزات سيگنال و آلارم

حتما مي بايست كه نشان گرها و آلارم هاي جداگانه اي براي حالات زير وجود داشته باشد :

 • آلارم مخصوص براي از كار افتادن استارت اتوماتيك موتور
 • به خاطر سرعت غير مجاز Over speedو خاموش شدن موتور
 • نشان گر خرابي باتري
 • براي از كار افتادن شارژر باتري
 • در سيستم روان كاري ، فشار بسيار پايين روغن
 • دماي سيستم خنك كاري

اتصالات و سيم كشي

 • بايد در كنترلر اجزاي سيم كشي به صورتي باشد كه براي كاركرد دائم مناسب باشدNEMA MG-1 باشند.
 • بايد كه تمام الكترو موتور ها جهت كاركرد دائم مناسب باشند.
 • نبايد كه سرويس فاكتور موتور ها كمتر از ۱٫۱۵ باشند.
 • الكترو موتور ها مي بايست كه در مواقعي كه امكان پاشش آب باشد، از نوع TEFC باشند.
 • مي بايست كه منبع قدرت يدكي براي مواقعي كه عدم قطعيت در تأمين برق وجود دارد، حتما تأمين شود.
 • منبع انرژي بايد كه الزامات استاندارد NFPA 110 را براي وقتي كه ژنراتور براي تأمين برق الكتروبوستر از پمپ استفاده مي كند را داشته باشد.

ليست انواع برندهاي پمپ در صنعت فا : پمپ

براي پمپ هاي آتش نشاني ۲۰ منحني مشخصه بوستر به صورت زير تعريف مي شود :

هد شات اف : هد نقطه شات اف براي تمامي انواع بوستر پمپ، نبايد كه از ۱۴۰درصد و هد نقطه كاري خود تجاوز نمايد.

دبي و فشار نقطه كاري : بايد از محل تلاقي دبي و فشار نقطه كاري و يا بالاتر از اين نقطه منحني مشخصه بوستر پمپ عبور نمايد. به اين صورت كه تلرانس منفي براي بوستر پمپ در بوستر پمپ هاي آتش نشاني مجاز نمي باشد.

بار اضافي : در دبي هاي بيش از ۱۵۰درصد نقطه كاري ، معمولا منحني عملكرد بوستر پمپ بايد به گونه اي باشد كه بيش از ۶۵ درصد هد بوستر پمپ افت نكند.

تأثير طراحي پروانه روي منحني عمل كرد بوستر پمپ هاي آتش نشاني : در بوستر پمپ ها بر اساس نوع كاربردشان براي هدهاي پايين، متوسط و بالا پروانه ها طراحي مي شوند.

ساير خصوصيات بوستر پمپ هاي آتشنشاني

 • بايد كه براي آب تميز تمام اندازه گيري ها و محاسبات حتما با دماي ۲۰درجه سانتي گراد انجام شود.
 • اما براي حالتي كه دبي به ۱۵۰درصد نقطه كاري مي رسد، در اين مقدار بايد توان مورد نياز موتور مشخص شود و در اين صورت كارفرما مي تواند كه بر اساس اين حالت نامي محركه را انتخاب كند.
 • سازنده حتما بايد براي اطمينان از عملكرد بوستر پمپ ها هر بوستر پمپ را با آب جداگانه تست نمايد و بعد از آن مي تواند كه گواهينامه هاي تست آن ها را ارائه نمايد. منحني عمل كرد، توان جذبي موتور و منحني بازده در گواهينامه تست مي بايست كه نشان داده شود.
 • نبايد از بوستر پمپ هاي سانتريفوژ در مواقعي كه بوستر پمپ مي بايست مكش منفي را انجام دهد استفاده نمود.
 • بايد كه پلاك جداگانه اي را هر بوستر پمپ داشته باشد. فشاركاري ، دبي نقطه كاري، سرعت چرخش و فاكتور هاي عمل كرد موتور حتما بايد در بوستر پمپ ذكر گردد.
 • در سمت رانش و مكش هر بوستر پمپ مي بايستي كه فشار سنج باشد.
 • بايد كه پوسته هر بوستر پمپ داراي شير فشار شكن باشد.

ساير اجزا دوراني بوستر پمپ و كوپلينگ موتور بوستر پمپ بايد كه مجهز به محافظ باشد ۲۰NFPA باشند كه چهار گونه هستند :

 1. بوستر پمپ هاي سانتريفوژ تك طبقه افقي Horizontal End Suction Centrifugal Pump
 2. بوستر پمپ هاي عمودي خطي Vertical In-Line Pump
 3. بوستر پمپ هاي اسپليت كيس يا همان بوستر پمپ هاي دو مكشه Double Suction Centrifugal Pump Horizontal Split-Case or
 4. بوستر پمپ هاي عمودي توربيني Vertical Turbine Pump

همه ي اين بوستر پمپ هاي قسمت فوق خود به گونه هاي مختلفي تقسيم مي شوند.

در مورد بوستر پمپ هاي عمودي خطي بايد بگوييم كه اين بوستر پمپ ها به انواع كوپلينگي صلب و كوپلينگي انعطاف پذير تقسيم مي شوند.

و همين طور بقيه موارد كه مي توان به استاندارد NFPA 20 مراجعه نمود.

اگر در فشار psi 60، gpm 1000باشد و در صورتي كه تقاضاي مورد نياز gpm 500 باشد، آن گاه از بوستر پمپ آتش نشاني و آب عمومي يا مخزن اختصاصي تامين دست كم gpm 1500 نرخ جريان در فشار psi 60 انتظار مي رود.

يك پاسخ اساسي درباره اندازه يك بوستر پمپ آتش نشاني كه براي همه موارد مناسب باشد، هنوز وجود ندارد. بايد كه نرخ تقاضاي بيشترين جريان از نقطه كاركرد نامي بوستر پمپ بعضي از بيمه گذاران و مراجع داراي قدرت اجرايي پمپ ( ۱۰۰درصد جريان و فشار ) تجاوز نكند ، اما ديگران مقداري بين نقطه نامي و نقطه بيشينه جريان را مي پذيرند كه البته به ندرت نقطه بيشينه جريان پذيرفته مي شود.

بدون شك در واحد هاي خيلي بزرگ نصب يك بوستر پمپ اضافي كار بسيار متداولي است در اين صورت حتي اگر كه يكي از بوستر پمپ ها دچار مشكل شود شما ديگر در زمينه تامين آب كافي مشكلي را نخواهيد داشت. با وجود اين كه بوستر پمپ آتش نشاني الكتريكي، روش بسيار مطمئن تري است اما بايد به اين نكته دقت داشت كه اين مورد هم به منبع تغذيه الكتريكي قابل اعتماد به شدت وابسته است. در اين ميان بوستر پمپ هاي آتش نشاني ديزل نيز مي توانند كه قابل اطمينان باشند اما بهتر است بدانيد كه آن ها هم به منبع تغذيه خاص خودشان يعني سوخت ديزل نيازمند است.

استفاده همزمان از يك بوستر پمپ الكتريكي و يك بوستر پمپ ديزل آتش نشانيNFPA معمولا متداول ترين و مطمئن ترين روش براي واحد هاي بزرگ تر است. براي متريال و هم براي منحني هاي عمل كرد اين بوستر پمپ ها معمولا استاندارد هايي هم وضع كرده است. بايد كه يك بوستر پمپ آتش نشاني مطابق با استاندارد NFPA 20 باشد. در اين مورد به نظر مي رسد كه در پمپ هاي آتش نشاني خصوصيات و منحني عملكرد بوستر از نمونه هاي ديگر متفاوت مي باشد. مي توان گفت كه با توجه به ماكزيمم بازده و مسائل اقتصادي ، بوستر پمپ هاي ديگر صنايع هم انتخاب مي شوند اما اين مورد در بوستر پمپ هاي آتش نشاني از اهميت اول برخوردار نيست. زيرا كه بوستر پمپ هاي آتش نشاني معمولا براي عملكردي مطمئن و براي تمام عمر طراحي مي شوند. معمولا كه در اين بوستر پمپ ها ماكزيمم ايمني و معيار هاي فشار خروجي كل از اهميت بالايي برخوردار است.

FM چيست ؟

در واقع واحد فني مستقل شركت Factory Mutual Insurance است كه براي سيستم ها و تجهيزات با ريسك بالا تأييديه عملكرد صادر مي كند. در واقع تأييديه FM جزو الزامات و نيازمندي هاي NFPA در بوستر پمپ هاي آتش نشاني مي باشد. و وجود تأييديه FM در محصول معمولاً نشان دهنده آن است كه از كيفيت خيلي بالا تري محصول نسبت به محصولات مشابه برخوردار است.

جزييات ساختار بوستر پمپ هاي آتش نشاني مطابق با استاندارد NFPA 20NFPA 20چيست ؟

NFPA 20 هم در واقع استانداردي در رابطه با بوستر پمپ هاي آتشنشاني مي باشد. معمولا اين استاندارد قوانيني جهت نصب و عملك رد بوستر پمپ ها، موتور هاي محركه، كنتر لرها و اجزاي كمكي آن ها دارد.

NFPA چيست ؟

انجمن ملي آتش نشاني آمريكا American National Fire Protection Association مي باشد. جهت كه جهت ايمني در مقابل آتش استاندارد ها و اسنادي را وضع و منتشر مي كند.NFPA و استاندارد هايش در مقايسه با ساير سازمان هاي مشابه، بسيار ارجحيت دارند و از اين رو هم تمام سازمان هاي مشابه نيز به استاندارد هاي آن ها احترام مي گذارند و به عنوان يك مرجع مي شناسند.

به دو دليل زير اغلب سازندگان بوستر پمپ هاي آتش نشاني سعي مي كنند كه از استاندارد هاي NFPA تبعيت نمايند اين دو دليل عبارتند از :

 1. قابل احترام ترين و سخت گيرانه ترين استاندارد جهان در اين زمينه استاندارد NFPA مي باشد.
 2. از اين استاندارد معمولا سازندگان تجهيزاتي مثل توليد كنندگان آب پاش هاي اتوماتيك، كابين هاي آتش و سيستم هاي خاموش كننده تبعيت مي كنند، و هيچ گونه عدم انطباقي در كاركرد تجهيزات در صورت ساخت بوستر پمپ ها مطابق با اين استاندارد بوجود نمي آيد.
نظرات این مطلب

تعداد صفحات : 74

درباره ما
موضوعات
آمار سایت
 • کل مطالب : 746
 • کل نظرات : 0
 • افراد آنلاین : 27
 • تعداد اعضا : 0
 • بازدید امروز : 4939
 • بازدید کننده امروز : 1
 • باردید دیروز : 7145
 • بازدید کننده دیروز : 0
 • گوگل امروز : 0
 • گوگل دیروز : 0
 • بازدید هفته : 43453
 • بازدید ماه : 166270
 • بازدید سال : 166270
 • بازدید کلی : 1409750
 • <
  آرشیو
  اطلاعات کاربری
  نام کاربری :
  رمز عبور :
 • فراموشی رمز عبور؟
 • خبر نامه


  معرفی وبلاگ به یک دوست


  ایمیل شما :

  ایمیل دوست شما :  لینک های ویژه