loading...

كلينيك ليزر موهاي زائد و جوانسازي پوست

كلينيك تخصصي ليزر مو , تزريق بوتاكس و تزريق ژل ؛ جوانسازي پوست با ليزر

بازدید : 358
سه شنبه 16 ارديبهشت 1399 زمان : 11:18

آداب پذيرايي تشريفاتي و رسمي

آداب پذيرايي تشريفاتي و رسمي : اگر جزء آن دسته از افرادي هستيد كه تمايل داريد ميزباني تان از هر لحاظ بي عيب و نقص و كامل باشد،مطالب اين مقاله را بخوانيد تا با روش هاي برگزاري يك مهماني بي نقص را آشنا بشويد،در ادامه با تشريفات عروسي شب آرا نور همراه باشيد .

چگونگي آداب پذيرايي تشريفاتي و رسمي

در مهماني ها و جلسات هنگامي كه كارغذا خوردنتان به پايان رسيد،هيچ موقع بشقاب خالي خود را به طرف جلو هل ندهيد چون اين عمل دور از آداب غذا خوردن مي باشد.
در هر زماني براي رعايت آداب پذيرايي تشريفاتي و رسمي،براي بريدن و تكه و جدا كردن غذايي چنگال را در دست چپ خود بگيريد،و براي برش دادن ميوه كارد را با دست راست خود بگيريد،و درآخر هر چيزي را كه مي خواهيد با چنگال برش دهيد چنگال را سفت روي آن چيزنگه داريد و بعد با چاقو يا كارد آن را ببريد و ميل نماييد،و در پايان چنگال را به دست راست خود انتقال دهيد،در مجالس رسمي و تشريفاتي شيوه نشستن بايد به گونه اي باشد كه هميشه راست و مستقيم بنشينيد و هرگز به سمت جلو يا عقب خم نشويد .

آداب پذيرايي تشريفاتي و رسمي

آداب پذيرايي تشريفاتي و رسمي

در هنگامي كه مشغول صرف غذا هستيد به صحبت هاي دلنشين و مطبوع بپردازيد و سعي كنيد از مطرح كردن سخناني كه به بحث و جدل منتهي مي شوند پرهيز كنيد.
اگر در هنگام صرف غذا تكه هايي از غذايي كه مي خوريد لاي دندانتان گير كرد،از مهمانهايتان عذرخواهي بكنيد و به دستشويي برويد و در آنجا آن چيزي كه بين دندان هايتان گير كرده را ازلاي دندانتان در بياوريد.

ويژگي هاي آداب پذيرايي تشريفاتي و رسمي

در موقع صرف غذا سعي كنيد آرام باشيد و با آرامش و آرامي غذايتان را صرف كنيد،همانگونه كه مي دانيد غذا خوردن با عجله ميزبان،بي احترامي به مهمان مي باشد.
پيشنهاد مي كنيم براي تسلط خوب برمهماني و داشتن يك ميزباني خوب بهتر است آقا و خانم ميزبان هردوشان در دو انتهاي ميز غذاخوري بنشينند و يا اگر امكانش باشد در وسط ميز غذاخوري و در مقابل يكديگر بنشينند.
اگر مهمان هايتان اشخاص مهم و خاصي باشند پيشنهاد مي كنيم كه خانم ميزبان در طرف راست خانمي كه ميهمان است بنشيند و مهمان آقا نيز به صندلي سمت راست ميزبان آقا راهنمايي شود و در آنجا بنشينند.
در كل شيوه صحيح نشستن ميهمان ها بايد به صورتي ترتيب داده شود كه دونفر آقا چه ميزبان يا مهمان و هيچ كدام از خانم ها نه ميزبان و نه مهمان كنار يكديگر ننشينند .
طرز قرار گرفتن و نشستن مهمان ها را طوري ترتيب دهيد كه مهمان هايي كه متاهل هستند در مقابل همديگر و زوج هايي كه نامزد هستند در كنار همديگر بنشينند.
طرز نشاندن مهمان ها در كنار هم بايد به صورتي باشد كه افراد ريش سفيد و بزرگترهاي فاميل در صندلي هاي بالايي ميز بنشينند و افراد جوانتر نيز در اطراف آنها بنشينند.
در مورد سرو غذا از قانون عقربه هاي ساعت پيروي كنيد،به اين صورت كه سرو غذا را از سمت چپ شروع كنيد و درسمت راست خاتمه دهيد ،و همچنين بهتر است كه را از سمت چپ مهمانها سرو شود و ظرف هاي غذا ازسمت چپ مهمان ها جمع شوند .

آداب پذيرايي در تشريفات مجالس

در برگزاري مراسم تشريفاتي و رسمي ، هنگامي كه شروع به صرف غذا مي كنيد بهتر است دستمال سفره را برروي زانوهايتان پهن كنيد،و اجازه دهيد تا پايان صرف غذا به همان شكل روي زانوهايتان بماند،از دستمال سفره ها فقط براي پاك كردن دهانتان استفاده كنيد آن هم به صورت جزئي.هرگز دستمال سفره را به پيشاني و صورت خود نزنيد، اگر قصد داريد زمان اندكي صندلي خود را ترك كنيد،در صورت امكان دستمال سفره خود را كه روي زانوهايتان پهن بود را روي صندلي بگذاريدكه سايرين و پيش خدمت آن را ببينند،هنگامي كه صرف غذاي شما به پايان رسيد ،دستمال سفره خود را مرتب كنيد ودر سمت راست بشقاب غذايتان قرار دهيد،هرگز دستمال سفره را مچاله نكنيد.

تا زماني كه ميزبان شروع به صرف غذا نكرده است ، يا به نحوي به شما اجازه صرف غذا را نداده است ،شما نبايد قبل از ميزبان شروع به صرف غذا بكنيد،اين عمل برخلاف آداب پذيرايي تشريفاتي و رسمي مي باشد.

از آداب پذيرايي تشريفات مجالس اين است كه،در موقع صرف غذا به هيچ وجه از سر ميز غذا بلند نشويد وبرويد مگر اينكه كارتان خيلي ضروري و واجب باشد،اين كار واجب وضروري مي تواند دستشويي رفتن باشد ،يا ممكن است شما دچار حالت تهوع شده باشيد،اگر چنين حالتي به شما دست داد،مي توانيد از مهمان ها و حاضرين عذرخواهي كنيد و ميز غذا را ترك نماييد .

در هنگام غذا خوردن در مجالس رسمي و تشريفاتي شايسته است لقمه هايتان را خيلي كوچك برداريد،و در هنگام غذا خوردن دهانتان را ببنيد و غذايتان را بجويد،اگر دهانتان پربود با اين حالت به هيچ وجه صحبت نكنيد،كه اصلا كار خوب و شايسته اي نيست و از آداب غذا خوردن به دور است.

هرگز به غذايتان قبل از آنكه طعم آن را مزه كنيد ادويه اي نيافزاييد،اين عمل نوعي بي احترامي به ميزبان و همچنين آشپز غذا محسوب مي شود.
هيچ موقع سر ميز غذا سيگار نكشيد .

نكات مهم بعد از پذيرايي تشريفاتي و رسمي

هنگامي كه صرف غذايتان به اتمام رسيد،دست هاي خود را برروي زانو ويا روي ميز بگذاريد،به اين صورت كه مچ دست هايتان را روي لبه ميز قرار دهيد،در هنگام صرف غذا هرگز آرنج خود را روي ميز قرار ندهيد.
وقتي كسي شما را در رستوران مهمان مي كند،بهتر است از انجام برخي كارها پرهيز نماييد،نخست اينكه باقي مانده غذاي خود را جمع نكنيد تا با خود به خانه ببريد،و ديگر اينكه غذايي سفارش ندهيد كه گران باشد.

اگر قصد داريد در رستوران غذا ميل كنيد ،سعي كنيد غذاهايي سفارش دهيد كه براي خوردن آنها به قاشق و چنگال نياز باشد،هرگز غذايي سفارش ندهيد كه نياز است با دست خورده شود،براي خوردن اين غذاها يك زمان غير رسمي اختصاص دهيد.

اگر در موقع خوردن سوپ،خيلي داغ بود ،هرگز آن را با دهان خود فوت نكنيد تا خنك بشود،تنها كاري كه بايد بكنيد اين است كه مقداري صبر داشته باشيد تا خودش خنك بشود،در هنگام ميل چاي براي خنك شدن چاي را در نعلبكي نريزيد،در اين مورد نيز مقداري صبر كنيد تا خودش خنك شود.
اگر در هنگام غذا خوردن يكي از قاشق يا چنگال شما روي زمين بيافتد،بهتر است آن را برداريد وبه پيش خدمت بدهيد،واز او درخواست كنيد براي شما يك قاشق يا چنگال ديگر بياورد.

مراقبت هاي پذيرايي در تشريفات

و از ديگر آداب پذيرايي تشريفاتي و رسمي اين است كه اگر بطور اتفاقي وناخواسته باعث شديد چيزي روي لباس مهمان ديگر كه در كنار شما نشسته است بريزد،بهتر است خونسردي خودتان را حفظ نماييد و از او عذر خواهي كنيد و بگذاريد كه خود آن شخص ويا پيشخدمت آن را تميز كند،بهتر است شما هيچ كاري نكنيد.
در پذيرايي تشريفاتي و رسمي،هرگاه شخصي از شما درخواست كرد كه نمك يا فلفل را به او بدهيد،هردوتا را هم نمك و هم فلفل را به او بدهيد،حتي اگر آن فرد يكي را از شما درخواست كرده باشد.

اگر قصد داريد در ميان صرف غذا آب يا مايعات ديگري ميل نماييد بهتر است قبل از نوشيدن آن لبهايتان را با دستمال پاك كنيد با اين كار روي ليوان اثري از چربي نمي ماند.
سعي كنيد كلماتي همچون متشكرم ويا لطفا را در هنگام صرف غذا زياد به كار ببريد .
اگر در موقع صرف غذا از داخل غذايتان تار مو ياچيزي پيدا كرديد،هرگز در جلوي مهمان ها آن را اعلام نكنيد،كار درست اين است كه پنهاني آن چيز را از غذايتان بيرون بياوريد .
در مراسمات تشريفاتي و رسمي سعي كنيد بعد از تمام شدن صرف غذايتان از ميزبان و همچنين آشپز غذاها قدرداني و تشكر كنيد،و از غذاهايي كه ميل كرديد تعريف و تمجيد داشته باشيد،حتي اگر غذاها زياد باب ميل شما نباشد،بازهم تشكر كردن كار مناسبي و شايسته اي است،نياز به دروغ گفتن نيست،شما مي توانيد از چاشني غذا و يا سس غذا تعريف و تمجيد كنيد .

آداب پذيرايي تشريفاتي و رسمي

از ديگر آداب پذيرايي تشريفاتي و رسمي اين است كه اگر در بين غذاها سوپ باشد،در موقع صرف سوپ بهتر است كل قاشق را در دهانتان نبريد،و سوپ را هورت نكشيد،بهترين كار براي صرف سوپ اين است كه سوپ را از لبه قاشق اندك اندك بخوريد.
اگر دربين منوي رستوران مي خواهيد غذايي سفارش دهيد كه برايتان نا آشنا است و از محتويات آن آگاهي نداريد،در اين مورد مي توانيد از پيشخدمت راهنمايي و كمك بخواهيد .
اگر در محتويات غذايتان استخوان يا غضروف باشد،شما مي توانيد با چنگال استخوان يا غضروف را جداكنيد،هرگز با دستتان براي جدا كردن گوشت از استخوان استفاده نكنيد،بعد از جداسازي استخوان از گوشت،آن را در يك گوشه بشقاب تان قرار دهيد.

غذاهايي كه نياز است شما با دستتان بخوريد از جمله؛تكه نان،ساندويچ،بلال،گوشت دنده ها،بال و استخوان مرغ،صدف و خرچنگ خوراكي،ميوه هاي كوچك،برخي شيريني ها،سيب زميني سرخ شده ،چيپس،ترشي،بعضي از سبزيجات و پيتزا هستند.

اگر در خدمات مجالس رسمي و تشريفاتي در مورد چگونگي صرف يك غذا آشنايي نداريد،بهتر است به افراد ديگر نگاه كنيد تا ببينيد چگونه آن را صرف ميكنند .
سعي كنيد هرگز قاشق يا چنگالي را كه استفاده كرده ايد روي ميز قرار ندهيد،بهتر است آن را در داخل بشقابتان بگذاريد .
بهترين حالت نشستن در هنگام صرف غذا صاف نشستن و تكيه دادن است،هرگز صورتتان را به سمت غذا نبريد،بهترين كار اين است كه غذا را با قاشق يا چنگال به سمت دهان خود ببريد،وداخل دهانتان بگذاريد .

آداب پذيرايي تشريفاتي و رسمي

آداب پذيرايي تشريفاتي و رسمي : اگر جزء آن دسته از افرادي هستيد كه تمايل داريد ميزباني تان از هر لحاظ بي عيب و نقص و كامل باشد،مطالب اين مقاله را بخوانيد تا با روش هاي برگزاري يك مهماني بي نقص را آشنا بشويد،در ادامه با تشريفات عروسي شب آرا نور همراه باشيد .

چگونگي آداب پذيرايي تشريفاتي و رسمي

در مهماني ها و جلسات هنگامي كه كارغذا خوردنتان به پايان رسيد،هيچ موقع بشقاب خالي خود را به طرف جلو هل ندهيد چون اين عمل دور از آداب غذا خوردن مي باشد.
در هر زماني براي رعايت آداب پذيرايي تشريفاتي و رسمي،براي بريدن و تكه و جدا كردن غذايي چنگال را در دست چپ خود بگيريد،و براي برش دادن ميوه كارد را با دست راست خود بگيريد،و درآخر هر چيزي را كه مي خواهيد با چنگال برش دهيد چنگال را سفت روي آن چيزنگه داريد و بعد با چاقو يا كارد آن را ببريد و ميل نماييد،و در پايان چنگال را به دست راست خود انتقال دهيد،در مجالس رسمي و تشريفاتي شيوه نشستن بايد به گونه اي باشد كه هميشه راست و مستقيم بنشينيد و هرگز به سمت جلو يا عقب خم نشويد .

آداب پذيرايي تشريفاتي و رسمي

آداب پذيرايي تشريفاتي و رسمي

در هنگامي كه مشغول صرف غذا هستيد به صحبت هاي دلنشين و مطبوع بپردازيد و سعي كنيد از مطرح كردن سخناني كه به بحث و جدل منتهي مي شوند پرهيز كنيد.
اگر در هنگام صرف غذا تكه هايي از غذايي كه مي خوريد لاي دندانتان گير كرد،از مهمانهايتان عذرخواهي بكنيد و به دستشويي برويد و در آنجا آن چيزي كه بين دندان هايتان گير كرده را ازلاي دندانتان در بياوريد.

ويژگي هاي آداب پذيرايي تشريفاتي و رسمي

در موقع صرف غذا سعي كنيد آرام باشيد و با آرامش و آرامي غذايتان را صرف كنيد،همانگونه كه مي دانيد غذا خوردن با عجله ميزبان،بي احترامي به مهمان مي باشد.
پيشنهاد مي كنيم براي تسلط خوب برمهماني و داشتن يك ميزباني خوب بهتر است آقا و خانم ميزبان هردوشان در دو انتهاي ميز غذاخوري بنشينند و يا اگر امكانش باشد در وسط ميز غذاخوري و در مقابل يكديگر بنشينند.
اگر مهمان هايتان اشخاص مهم و خاصي باشند پيشنهاد مي كنيم كه خانم ميزبان در طرف راست خانمي كه ميهمان است بنشيند و مهمان آقا نيز به صندلي سمت راست ميزبان آقا راهنمايي شود و در آنجا بنشينند.
در كل شيوه صحيح نشستن ميهمان ها بايد به صورتي ترتيب داده شود كه دونفر آقا چه ميزبان يا مهمان و هيچ كدام از خانم ها نه ميزبان و نه مهمان كنار يكديگر ننشينند .
طرز قرار گرفتن و نشستن مهمان ها را طوري ترتيب دهيد كه مهمان هايي كه متاهل هستند در مقابل همديگر و زوج هايي كه نامزد هستند در كنار همديگر بنشينند.
طرز نشاندن مهمان ها در كنار هم بايد به صورتي باشد كه افراد ريش سفيد و بزرگترهاي فاميل در صندلي هاي بالايي ميز بنشينند و افراد جوانتر نيز در اطراف آنها بنشينند.
در مورد سرو غذا از قانون عقربه هاي ساعت پيروي كنيد،به اين صورت كه سرو غذا را از سمت چپ شروع كنيد و درسمت راست خاتمه دهيد ،و همچنين بهتر است كه را از سمت چپ مهمانها سرو شود و ظرف هاي غذا ازسمت چپ مهمان ها جمع شوند .

آداب پذيرايي در تشريفات مجالس

در برگزاري مراسم تشريفاتي و رسمي ، هنگامي كه شروع به صرف غذا مي كنيد بهتر است دستمال سفره را برروي زانوهايتان پهن كنيد،و اجازه دهيد تا پايان صرف غذا به همان شكل روي زانوهايتان بماند،از دستمال سفره ها فقط براي پاك كردن دهانتان استفاده كنيد آن هم به صورت جزئي.هرگز دستمال سفره را به پيشاني و صورت خود نزنيد، اگر قصد داريد زمان اندكي صندلي خود را ترك كنيد،در صورت امكان دستمال سفره خود را كه روي زانوهايتان پهن بود را روي صندلي بگذاريدكه سايرين و پيش خدمت آن را ببينند،هنگامي كه صرف غذاي شما به پايان رسيد ،دستمال سفره خود را مرتب كنيد ودر سمت راست بشقاب غذايتان قرار دهيد،هرگز دستمال سفره را مچاله نكنيد.

تا زماني كه ميزبان شروع به صرف غذا نكرده است ، يا به نحوي به شما اجازه صرف غذا را نداده است ،شما نبايد قبل از ميزبان شروع به صرف غذا بكنيد،اين عمل برخلاف آداب پذيرايي تشريفاتي و رسمي مي باشد.

از آداب پذيرايي تشريفات مجالس اين است كه،در موقع صرف غذا به هيچ وجه از سر ميز غذا بلند نشويد وبرويد مگر اينكه كارتان خيلي ضروري و واجب باشد،اين كار واجب وضروري مي تواند دستشويي رفتن باشد ،يا ممكن است شما دچار حالت تهوع شده باشيد،اگر چنين حالتي به شما دست داد،مي توانيد از مهمان ها و حاضرين عذرخواهي كنيد و ميز غذا را ترك نماييد .

در هنگام غذا خوردن در مجالس رسمي و تشريفاتي شايسته است لقمه هايتان را خيلي كوچك برداريد،و در هنگام غذا خوردن دهانتان را ببنيد و غذايتان را بجويد،اگر دهانتان پربود با اين حالت به هيچ وجه صحبت نكنيد،كه اصلا كار خوب و شايسته اي نيست و از آداب غذا خوردن به دور است.

هرگز به غذايتان قبل از آنكه طعم آن را مزه كنيد ادويه اي نيافزاييد،اين عمل نوعي بي احترامي به ميزبان و همچنين آشپز غذا محسوب مي شود.
هيچ موقع سر ميز غذا سيگار نكشيد .

نكات مهم بعد از پذيرايي تشريفاتي و رسمي

هنگامي كه صرف غذايتان به اتمام رسيد،دست هاي خود را برروي زانو ويا روي ميز بگذاريد،به اين صورت كه مچ دست هايتان را روي لبه ميز قرار دهيد،در هنگام صرف غذا هرگز آرنج خود را روي ميز قرار ندهيد.
وقتي كسي شما را در رستوران مهمان مي كند،بهتر است از انجام برخي كارها پرهيز نماييد،نخست اينكه باقي مانده غذاي خود را جمع نكنيد تا با خود به خانه ببريد،و ديگر اينكه غذايي سفارش ندهيد كه گران باشد.

اگر قصد داريد در رستوران غذا ميل كنيد ،سعي كنيد غذاهايي سفارش دهيد كه براي خوردن آنها به قاشق و چنگال نياز باشد،هرگز غذايي سفارش ندهيد كه نياز است با دست خورده شود،براي خوردن اين غذاها يك زمان غير رسمي اختصاص دهيد.

اگر در موقع خوردن سوپ،خيلي داغ بود ،هرگز آن را با دهان خود فوت نكنيد تا خنك بشود،تنها كاري كه بايد بكنيد اين است كه مقداري صبر داشته باشيد تا خودش خنك بشود،در هنگام ميل چاي براي خنك شدن چاي را در نعلبكي نريزيد،در اين مورد نيز مقداري صبر كنيد تا خودش خنك شود.
اگر در هنگام غذا خوردن يكي از قاشق يا چنگال شما روي زمين بيافتد،بهتر است آن را برداريد وبه پيش خدمت بدهيد،واز او درخواست كنيد براي شما يك قاشق يا چنگال ديگر بياورد.

مراقبت هاي پذيرايي در تشريفات

و از ديگر آداب پذيرايي تشريفاتي و رسمي اين است كه اگر بطور اتفاقي وناخواسته باعث شديد چيزي روي لباس مهمان ديگر كه در كنار شما نشسته است بريزد،بهتر است خونسردي خودتان را حفظ نماييد و از او عذر خواهي كنيد و بگذاريد كه خود آن شخص ويا پيشخدمت آن را تميز كند،بهتر است شما هيچ كاري نكنيد.
در پذيرايي تشريفاتي و رسمي،هرگاه شخصي از شما درخواست كرد كه نمك يا فلفل را به او بدهيد،هردوتا را هم نمك و هم فلفل را به او بدهيد،حتي اگر آن فرد يكي را از شما درخواست كرده باشد.

اگر قصد داريد در ميان صرف غذا آب يا مايعات ديگري ميل نماييد بهتر است قبل از نوشيدن آن لبهايتان را با دستمال پاك كنيد با اين كار روي ليوان اثري از چربي نمي ماند.
سعي كنيد كلماتي همچون متشكرم ويا لطفا را در هنگام صرف غذا زياد به كار ببريد .
اگر در موقع صرف غذا از داخل غذايتان تار مو ياچيزي پيدا كرديد،هرگز در جلوي مهمان ها آن را اعلام نكنيد،كار درست اين است كه پنهاني آن چيز را از غذايتان بيرون بياوريد .
در مراسمات تشريفاتي و رسمي سعي كنيد بعد از تمام شدن صرف غذايتان از ميزبان و همچنين آشپز غذاها قدرداني و تشكر كنيد،و از غذاهايي كه ميل كرديد تعريف و تمجيد داشته باشيد،حتي اگر غذاها زياد باب ميل شما نباشد،بازهم تشكر كردن كار مناسبي و شايسته اي است،نياز به دروغ گفتن نيست،شما مي توانيد از چاشني غذا و يا سس غذا تعريف و تمجيد كنيد .

آداب پذيرايي تشريفاتي و رسمي

از ديگر آداب پذيرايي تشريفاتي و رسمي اين است كه اگر در بين غذاها سوپ باشد،در موقع صرف سوپ بهتر است كل قاشق را در دهانتان نبريد،و سوپ را هورت نكشيد،بهترين كار براي صرف سوپ اين است كه سوپ را از لبه قاشق اندك اندك بخوريد.
اگر دربين منوي رستوران مي خواهيد غذايي سفارش دهيد كه برايتان نا آشنا است و از محتويات آن آگاهي نداريد،در اين مورد مي توانيد از پيشخدمت راهنمايي و كمك بخواهيد .
اگر در محتويات غذايتان استخوان يا غضروف باشد،شما مي توانيد با چنگال استخوان يا غضروف را جداكنيد،هرگز با دستتان براي جدا كردن گوشت از استخوان استفاده نكنيد،بعد از جداسازي استخوان از گوشت،آن را در يك گوشه بشقاب تان قرار دهيد.

غذاهايي كه نياز است شما با دستتان بخوريد از جمله؛تكه نان،ساندويچ،بلال،گوشت دنده ها،بال و استخوان مرغ،صدف و خرچنگ خوراكي،ميوه هاي كوچك،برخي شيريني ها،سيب زميني سرخ شده ،چيپس،ترشي،بعضي از سبزيجات و پيتزا هستند.

اگر در خدمات مجالس رسمي و تشريفاتي در مورد چگونگي صرف يك غذا آشنايي نداريد،بهتر است به افراد ديگر نگاه كنيد تا ببينيد چگونه آن را صرف ميكنند .
سعي كنيد هرگز قاشق يا چنگالي را كه استفاده كرده ايد روي ميز قرار ندهيد،بهتر است آن را در داخل بشقابتان بگذاريد .
بهترين حالت نشستن در هنگام صرف غذا صاف نشستن و تكيه دادن است،هرگز صورتتان را به سمت غذا نبريد،بهترين كار اين است كه غذا را با قاشق يا چنگال به سمت دهان خود ببريد،وداخل دهانتان بگذاريد .

نظرات این مطلب

تعداد صفحات : 74

درباره ما
موضوعات
آمار سایت
 • کل مطالب : 746
 • کل نظرات : 0
 • افراد آنلاین : 30
 • تعداد اعضا : 0
 • بازدید امروز : 3951
 • بازدید کننده امروز : 1
 • باردید دیروز : 7194
 • بازدید کننده دیروز : 0
 • گوگل امروز : 0
 • گوگل دیروز : 0
 • بازدید هفته : 11147
 • بازدید ماه : 186887
 • بازدید سال : 186887
 • بازدید کلی : 1430367
 • <
  آرشیو
  اطلاعات کاربری
  نام کاربری :
  رمز عبور :
 • فراموشی رمز عبور؟
 • خبر نامه


  معرفی وبلاگ به یک دوست


  ایمیل شما :

  ایمیل دوست شما :  لینک های ویژه