loading...

كلينيك ليزر موهاي زائد و جوانسازي پوست

كلينيك تخصصي ليزر مو , تزريق بوتاكس و تزريق ژل ؛ جوانسازي پوست با ليزر

بازدید : 271
سه شنبه 16 ارديبهشت 1399 زمان : 11:18

كاشت مو به روش fit

در ,

فهرست مطالب [پنهان سازي]

كاشت مو به روش fit , هزينه و قيمت كاشت مو به روش FIT : كاشت مو روش هاي مختلفي دارد كه هر كدام به نحوي انجام ميشوند يكي از اين روش ها روش fit است در اين روش جراحي انجام نميشود بلكه واحدهاي فوليكولي (حاوي ۱-۴ تار مو) به وسيله وسيله ظريفي به اسم پانچ يك به يك از پشت سر بيرون مي شود و در ناحيه طاسي كاشته مي شود در نتيجه خط بخيه اي ايجاد نميشود فقط در محل برداشت هريك از فوليكول ها نقطه سفيد كوچكي در پوست باقي مي ماند كه قابل ديد نمي باشد. افرادي كه مو هاي خود را خيلي كوتاه نگه ميدارند خيلي براي اين كاشت بهتر هستند. اين شيوه كاشت از سال ۲۰۰۲ در امريكا رونق گرفت .

براي انجام اين كاشت ابتدا موهاي سر به طور كامل با ماشين كوتاه مي شود(با شماره ۱ يا ۲). سپس ناحيه اي قرار است از انجا برداشت مو انجام شود يعني پشت سر( بانك موي مفيد) علامت گذاري ميشود . مو هاي اين ناحيه هرگز نميريزند و در مقابل اثرات هورمون هاي مردانه مقاوم هستند.

بعد از اين كه ناحي هاي كه از انجا مو برداشت ميشود را علامت گذاري كرديم خط رويش مو در جلوي سر طراحي مي شود. طراحي خط مو بسيار حساس و پراهميت است.زيرا اگر اين خط درست و اصولي طراحي شود در آينده كسي متوجه كاشت موي فرد نخواهد شد براي اينكه نتيجه عمل كاملا طبيعي خواهد بود .
در اخر بيمار به اتاق عمل منتقل ميشود و بر روي تخت دراز ميكشد در انجا پوست سر بيمار كاملا ضدغفوني ميشود سپس به وسيله سوزن هاي ظريف براي بي حس كردن پوست ليدوكايين تزريق مي شود. اين كار دردي نخواهد داشت.

سپس با استفاده از پانچ هاي كوچك و با چشم مسلح(با كمك عينك هايي با بزرگ نمايي ۲٫۵ تا ۵ برابر) برداشت موها از پشت سر شروع مي شود. پانچ در واقع سوزن باريك فلزي به قطر ۰٫۷۵ تا ۱٫۲ ميليمتر است كه با حركت چرخشي وارد پوست مي شود.

اين عمل بسته به تعداد گرافت ها چند ساعتي طول مي كشد. برداشت موها از پشت سر با پانچ دستي يا ميكروموتور انجام مي شود در پايان پشت سر پانسمان مي شود و بيمار در وضعيت نيمه نشسته قرار مي گيرد. در اين روش كاشت نيازي به بخيه نداريم و سوراخ هايي كه در پشت سر ايجاد ميشود تنها ظرف چند روز كاملا از بين ميروند.

براي اين كه فوليكول هاي برداشت شده در دماي اتاق اشيب نبينند در ظرف شيشه اي حاوي سرم نمكي خنك نگه داري ميشوند.با استفاده از اين محلول خنك مي توان فوليكول هاي مو را تا ۵ ساعت زنده نگه داشت.

ناحيه طاسي پس از ضدعفوني با بتادين با تزريق ليدوكايين در سطح پوست بيحس مي شود. سپس با استفاده از تيغ هاي بسيار نازك و كوچك تعداد زيادي شكاف يا سوراخ ايجاد مي شود. اندازه شكاف ها ۰٫۸-۱٫۵ ميليمتر است. در اين مرحله دقت در زاويه فرورفتن تيغ در پوست سر بسيار پراهميت است زيرا فوليكول هاي مو زاويه شكاف ها را به خود مي گيرند.

شكاف هاي خيلي سطحي يا خيلي عميق بهتر نمي باشد زيرا فوليكول ها به خوبي در پوست سر قرار نمي گيرند و بعد از رشد نماي عروسكي پيدا مي كنند. عمق شكاف ها نيز تنها ۳-۴ ميليمتر است.زماني مرحله كاشت اغاز ميشود كه تمام شكاف ها اماده شوند.

گرافت ها يك به يك در داخل شكاف هاي پوست سر قرار داده مي شود. اين كار به سرعت و بدون فشار به ريشه موها انجام مي شود. گرافت هاي يك تارمويي در خط رويش مو كاشته مي شود تا خط مو نماي عروسكي پيدا نكند. كاشت گرافت ها به وسيله يك يا دو تكنسين زبردست و با استفاده از پنس هاي ظريف انجام مي شود. گرافت هاي حاوي ۲ يا ۳ تار مو در نواحي عقب تر كاشته مي شود. مرطوب نگه داشتن ريشه موهاي كاشته شده در طول عمل بسيار پراهميت است به همين جهت در اين مرحله بارها سرم نمكي بر روي سر اسپري مي شود.

كاشت گرافت ها بسته به تعداد گرافت ها ۲ يا ۳ ساعت طول مي كشد در نتيجه در هر بيماز متفاوت است. و در پايان اين مرحله بازبيني نهايي انجام مي شود و سر بيمار پانسمان مي شود. به اين ترتيب بيمار آماده ترخيص مي شود.با توجه به اين كه تمام مراحل به درستي انجام شوند فرد بعد از گذشت زمان موهايي طبيعي خواهد داشت.


سوال هاي متعددي درباره كاشت مو با شيوه غير جراحي FUE) FIT) ذهن افراد ايجاد ميشود كه برخي از ان ها به اينگونه است:


با توجه به اين كه بيشتر كاشت ها درد دارند آيا كاشت مو با شيوه غير جراحي FUE) FIT) نيز درد دارد؟

در اين روش به دليل اينكه داروي بيحسي تزريق ميشود بيمار هيچ گونه درد يا ناراحتي نخواهد داشت و حتي بعد از عمل نيز در منزل نياز به مسكن نخواهد داشت.

آيا در شيوه غيرجراحي FUE) FIT) برداشت موها از پشت سر با پانچ دستي انجام مي شود يا با دستگاه ؟

اين قضييه بيشتر به تجربه و نظر پزشك متخصص پوست و مو بستگي دارد. تجربه دكتر مكرمي نشان مي دهد كه برداشت موها با پانچ دستي پرزحمت و مشكل است ولي كار با دقت بيشتري پيش مي رود و تعداد فوليكول هاي سالم بيشتر است. انواع مختلف دستگاه ها (ميكرو موتور ، سيفر، روبات آرتاس ) سرعت كار را بيشتر مي كنند ولي ممكن است به ريشه موها آسيب بزنند.

آيا در شيوه غير جراحي FUE) FIT) براي همه اشخاص از يك نوع پانچ استفاده مي شود؟

قطر پانچ ها يك ميليمتر يا كمتر است. هرگز نبايد از پانچ هاي بزرگ استفاده شود زيرا به فوليكول هاي مجاور آسيب مي زند و جاي آن در پوست سر باقي مي ماند. ميزان تيزي پانچ ها نيز متناسب با جنس پوست انتخاب مي شود. و براي افراد مختلف متفاوت است .

آيا موهايي كه در شيوه غير جراحي FUE) FIT) از پشت سر برداشته مي شود دائمي هستند و در آينده نمي ريزند؟

موهاي ناحيه بانك مو نسبت به هورمون مردانه DHT مقاوم هستند و پس از كاشت نمي ريزند. بانك مو ناحيه اي است تقريبا به شكل مستطيل كه طول آن ۲۵-۳۰ سانتي متر و پهناي آن ۵-۸ سانتي متر است. برداشت موها از بيرون از بانك مو مثل موهاي بالاي گردن يا نزديك ناحيه طاسي كار درستي نمي باشد چون اين موها نسبت به هورمون هاي مردانه حساس هستند و در آينده نزديك خواهند ريخت. در اين روش بهتر است از موهاي پشت سر يعني همان بانك موي مفيد برداشت شود.

تراكم يا پرپشتي موهاي كاشته شده با شيوه FUE) FIT) چه ميزان است؟

تراكم كاشت كاملا بستگي به تعداد گرافت ها و وسعت طاسي دارد. به طور كلي فوليكول هايي كه با شيوه FIT از پشت سر بيرون مي شود بسيار ظريف هستند و براي كاشت نياز به شكاف هاي ظريف دارند. به همين جهت اگر وسعت طاسي زياد نباشد مي توان شكاف هاي ريز با تراكم زياد در پوست سر ايجاد كرد و تراكم موها را تا حد امكان افزايش داد. تا فرد مو هاي پر پشتي داشته باشد.

كاشت مو با شيوه FUE) FIT) چقدر طول مي كشد؟

زمان عمل به تعداد گرافت ها و سرعت عمل فرد انجام دهنده بستگي دارد. در برخي از كلينيك ها طي يك يا دو روز ۱۰۰۰-۲۵۰۰ گرافت كاشته مي شود(Quick FIT). همچنين در بعضي از كلينيك ها ۳-۴ روز طول مي كشد.

در شيوهFUE) FIT) فوليكول هاي مو چگونه از پوست سر بيرون آورده مي شود؟

فوليكول مو به وسيله عضله باريكي به اسم عضله راست كننده مو به پوست سر متصل است. با ورود پانچ به عمق ۳-۴ ميليمتري پوست، اتصال فوليكول مو به عضله و بافت هاي اطراف آزاد شده و با كمك پنس ظريف بيرون آورده مي شود. شايان ذكر است فوليكول ها كنده نمي شوند بلكه با ريشه يا پياز مو از پوست سر بيرون مي شوند و جاي موي برداشته شده موي جديد رشد نمي نمايد.

چه تعداد گرافت يا تار مو با شيوه FUE) FIT) كاشته مي شود؟

گفته ميشو كه تعداد گرافت ها به خود بيمار بستگي دارد يعني به كيفيت و كميت موهاي پشت سر(بانك موي مفيد) وابسته است. اگر موهاي پشت سر پرپشت باشد، ۱۵۰۰-۲۵۰۰ گرافت (۶۰۰۰-۴۰۰۰ تار مو) مي توان برداشت و در ناحيه طاسي كاشت. طبق يك قاعده كلي مي توان نيمي از فوليكول هاي دور سر يك شخص را برداشت بدون اينكه پشت سر كم حجم شود ولي زياده روي در برداشت موها باعث كم پشتي پشت سر مي شود كه اصلا زيبا نمي باشد. و باعث ناهماهنگي در موي سر ميشود ضمنا برداشت موهاي نازك بالاي گردن يا نزديك ناحيه طاسي در پشت سر كار درستي نمي باشد چون اين موها دائمي نمي باشند و در آينده نزديك خواهند ريخت. درنتيجه كاشت نتيجه مطلوبي نخواهد داشت.


خدمات كلينيك زيبايي و كلينيك ليزر مو

براي خلاصي از موهاي زائدخود با استفاده از بروزترين دستگاه هاي دنيا و استفاده از خدمات زير در كلينيك جانسازي پوست و ليزر مي توانيد با م در ارتباط باشيد :

ليزر مو , ليزر موهاي زائد , كلينيك ليزر مو , تزريق بوتاكس , تزريق ژل , تزريق چربي , ميكرونيدلينگ , ليزر خانگي , ليزر موي خانگي , دستگاه ليزر خانگي , دستگاه ليزر موي خانگي ,قيمت ليزر موهاي زائد , هزينه ليزر مو , قيمت ليزر مو , ليزر موهاي زائد بيكيني , ليزر موهاي زائد ناحيه تناسلي , ليزر موهاي زائد پا , ليزر موهاي زائد ابروها , ليزر موهاي زائد صورت , ليزر موهاي زائد صورت و بدن , ليزر موهاي زائد برزيلي , ليزر موهاي زائد بدن , ليزر موهاي زائد زير بغل , قيمت ليزر كل بدن , دستگاه ليزر موي سيلك پرو , دستگاه ليزر خانگي رمينگتون , بهترين مركز ليزر مو , بهترين مركز ليزر موهاي زائد در تهران , مركز ليزر موهاي زائد , كلينيك ليزر موهاي زائد , بهترين كلينيك ليزر مو , بهترين كلينيك ليزر مو درتهران , رفع موهاي زائد بدن , رفع دائمي موهاي زائد صورت و بدن , دستگاه ليزر موي زائد دايود , ليزر دايود , دستگاه ليزر موهاي زائد الكساندرايت , دستگاه ليزر الكس , بهترين دستگاه ليزر موهاي زائد , مزاياي ليزر موهاي زائد , ليزر موهاي زائد در مردان , ليزر موهاي زائد زنان , دستگاه ليزر مو

كلينيك زيبايي , مراكز زيبايي , لاغري موضعي , لاغري با دستگاه ار اف , لاغري با ليزر ليپوليز , مزوتراپي لاغري , تبليغات ليزر مو , محل مناسب براي تبليغات ليز مو , تبليغ ليزر موهاي زائد

ليزر درماني , كاشت مو , كاشت مو طبيعي , كلينيك كاشت مو , مركز كاشت مو , هزينه كاشت مو

براي كسب اطلاعات بيشتر مي توانيد با ما تماس بگيرد و از مشاروه رايگان بهرمند شويد.

چه اشخاصي بهتر كاشت مو با شيوه FUE) FIT) هستند؟

اكثرا اشخاصي كه در ناحيه پشت سر موهاي مشكي و ضخيم و پرپشت دارند براي FIT بهتر ترند. البته جنس پوست و عكس العمل آن در برابر فشار پانچ نيز خيلي پراهميت است. گاهي اوقات لازم است يك تست اوليه انجام شود تا از سلامت ريشه موها مطمئن شويم و اگر نتيجه مثبت بود عمل را با همين شيوه ادامه دهيم. در هر صورت شيوه عمل به نظر پزشك متخصص پوست و مو بستگي دارد. به همين دليل بهتر است قبل از عمل چند جلسه مشاوره با پزشك داشته باشيم.

آيا شيوه غير جراحي FUE) FIT) كاملا جايگزين شيوه جراحي FUT شده است؟

جواب نمي تواند مثبت باشد .گرچه همه بيماران دوست دارند از شيوه غير جراحي براي كاشت مو استفاده كنند ولي متاسفانه اين شيوه براي همه بهتر نمي باشد. علت اين قضييه آن است كه ممكن است در بعضي از اشخاص ريشه موها در مرحله برداشت به علت مقاومت پوست له شود و سالم بيرون نيايد. به همين جهت غالبا تعداد گرافت هاي سالم و با كيفيت كمتر از شيوه جراحي FUT يا شيوه تركيبي FUT+FIT است. در كل توصيه مي شود در طاسي هاي وسيع كه اشخاص به تار موي زيادي نياز دارند از تركيب هر دو شيوهFIT+FUT استفاده شود. با شيوه تركيبي ۳۰۰۰-۳۵۰۰ گرافت (۶۰۰۰-۹۰۰۰ تار مو) كاشته مي شود بدون اين كه حجم موهاي پشت سر به طور قابل ملاحظه كم شود.

آيا مي توان با شيوه FUE) FIT) از موهاي بدن براي پر كردن طاسي سر استفاده كرد؟

گرچه از لحاظ روشي مي توان فوليكول هاي موي سينه يا ريش را با پانچ برداشت و در ناحيه طاسي كاشت ولي نتيجه عمل ها اميدواركننده نمي باشد. اصولا موهاي بدن رشد كافي ندارند و جايگزين بهتري براي موهاي سر نمي باشند. همچنين بافت موهاي قسمت هاي مختلف بدن متفاوت است .

با توجه به اينكه تعداد موهاي پشت سر هر فرد ثابت است چرا غالبا تعداد فوليكول هاي برداشت شده با شيوه FUE) FIT) كمتر از شيوه تركيبي است؟

در شيوه FIT براي اين كه حجم موهاي پشت سر بيش از حد كم نشود فوليكول ها يكي درميان برداشت مي شود. اگر برداشت موها بي رويه انجام شود پشت سر نماي بيد خورده يا نخ نما پيدا مي نمايد. در حالي كه در شيوه جراحي يا تركيبي نواري از پشت سر برداشته مي شود و از تمام موهاي آن استفاده مي شود. و ديگر در مو هاي سر ناهماهنگي ايجاد نميشود.

در طراحي خط موي جلوي سر چه مولفه هايي پراهميت است؟

اگر طراحي درست انجام نشود زيبايي فرد را تهديد ميكند به همين دليل طراحي خط رويش مو در جلوي سر پراهميت ترين بخش عمل كاشت مو مي باشد. خط مو قاب چهره و ارتفاع پيشاني را تعيين مي نمايد. خط موي طبيعي نبايد صاف، خيلي بالا يا خيلي پايين باشد. خط مو بايد متناسب با سن فرد و تركيب چهره او تعيين شود. خط مو بايد نماي نامنظم و زيگزاگ داشته باشد. در خط مو حتما بايد فوليكول هاي حاوي يك تار مو با زاويه ۳۰ درجه و رو به جلو كاشته شود.

آيا كاشت مو با شيوه غير جراحي FUE) FIT) محاسني دارد؟

بله كاشت مو با اين روش محاسن زيادي دارد كه برخي از ان ها عبارت اند از :

 1. چون پوست بخيه نمي خورد نياز به مراجعه مجدد فرد براي كشيدن بخيه نمي باشد. همچنين بخيه عوارضي هم دارد كه در اين روش عمل بدون بخيه انجام ميشود.
 2. خط بخيه در پشت سر باقي نمي ماند بلكه نقطه هاي سفيد لابلاي موها پنهان مي شود و شخص مي تواند موهاي سر را خيلي كوتاه نگه دارد. البته اگر موها تراشيده شود اين نقطه ها ديده خواهد شد.
 3. در اين روش بيمار درد نخواهد داشت زيرا پوست سر برش داده نميشود.
 4. چون پشت سر بخيه نمي خورد شخص مي تواند بعد از ۲ هفته فعاليت ورزشي سنگين از قبيل شنا يا بدن سازي را از سر بگيرد.و زندگي كاملا عادي داشته باشد و اين روش به مراقبت هاي كمي نياز دارد.

برچسب ها: , , , ,

كاشت مو به روش fit

در ,

فهرست مطالب [پنهان سازي]

كاشت مو به روش fit , هزينه و قيمت كاشت مو به روش FIT : كاشت مو روش هاي مختلفي دارد كه هر كدام به نحوي انجام ميشوند يكي از اين روش ها روش fit است در اين روش جراحي انجام نميشود بلكه واحدهاي فوليكولي (حاوي ۱-۴ تار مو) به وسيله وسيله ظريفي به اسم پانچ يك به يك از پشت سر بيرون مي شود و در ناحيه طاسي كاشته مي شود در نتيجه خط بخيه اي ايجاد نميشود فقط در محل برداشت هريك از فوليكول ها نقطه سفيد كوچكي در پوست باقي مي ماند كه قابل ديد نمي باشد. افرادي كه مو هاي خود را خيلي كوتاه نگه ميدارند خيلي براي اين كاشت بهتر هستند. اين شيوه كاشت از سال ۲۰۰۲ در امريكا رونق گرفت .

براي انجام اين كاشت ابتدا موهاي سر به طور كامل با ماشين كوتاه مي شود(با شماره ۱ يا ۲). سپس ناحيه اي قرار است از انجا برداشت مو انجام شود يعني پشت سر( بانك موي مفيد) علامت گذاري ميشود . مو هاي اين ناحيه هرگز نميريزند و در مقابل اثرات هورمون هاي مردانه مقاوم هستند.

بعد از اين كه ناحي هاي كه از انجا مو برداشت ميشود را علامت گذاري كرديم خط رويش مو در جلوي سر طراحي مي شود. طراحي خط مو بسيار حساس و پراهميت است.زيرا اگر اين خط درست و اصولي طراحي شود در آينده كسي متوجه كاشت موي فرد نخواهد شد براي اينكه نتيجه عمل كاملا طبيعي خواهد بود .
در اخر بيمار به اتاق عمل منتقل ميشود و بر روي تخت دراز ميكشد در انجا پوست سر بيمار كاملا ضدغفوني ميشود سپس به وسيله سوزن هاي ظريف براي بي حس كردن پوست ليدوكايين تزريق مي شود. اين كار دردي نخواهد داشت.

سپس با استفاده از پانچ هاي كوچك و با چشم مسلح(با كمك عينك هايي با بزرگ نمايي ۲٫۵ تا ۵ برابر) برداشت موها از پشت سر شروع مي شود. پانچ در واقع سوزن باريك فلزي به قطر ۰٫۷۵ تا ۱٫۲ ميليمتر است كه با حركت چرخشي وارد پوست مي شود.

اين عمل بسته به تعداد گرافت ها چند ساعتي طول مي كشد. برداشت موها از پشت سر با پانچ دستي يا ميكروموتور انجام مي شود در پايان پشت سر پانسمان مي شود و بيمار در وضعيت نيمه نشسته قرار مي گيرد. در اين روش كاشت نيازي به بخيه نداريم و سوراخ هايي كه در پشت سر ايجاد ميشود تنها ظرف چند روز كاملا از بين ميروند.

براي اين كه فوليكول هاي برداشت شده در دماي اتاق اشيب نبينند در ظرف شيشه اي حاوي سرم نمكي خنك نگه داري ميشوند.با استفاده از اين محلول خنك مي توان فوليكول هاي مو را تا ۵ ساعت زنده نگه داشت.

ناحيه طاسي پس از ضدعفوني با بتادين با تزريق ليدوكايين در سطح پوست بيحس مي شود. سپس با استفاده از تيغ هاي بسيار نازك و كوچك تعداد زيادي شكاف يا سوراخ ايجاد مي شود. اندازه شكاف ها ۰٫۸-۱٫۵ ميليمتر است. در اين مرحله دقت در زاويه فرورفتن تيغ در پوست سر بسيار پراهميت است زيرا فوليكول هاي مو زاويه شكاف ها را به خود مي گيرند.

شكاف هاي خيلي سطحي يا خيلي عميق بهتر نمي باشد زيرا فوليكول ها به خوبي در پوست سر قرار نمي گيرند و بعد از رشد نماي عروسكي پيدا مي كنند. عمق شكاف ها نيز تنها ۳-۴ ميليمتر است.زماني مرحله كاشت اغاز ميشود كه تمام شكاف ها اماده شوند.

گرافت ها يك به يك در داخل شكاف هاي پوست سر قرار داده مي شود. اين كار به سرعت و بدون فشار به ريشه موها انجام مي شود. گرافت هاي يك تارمويي در خط رويش مو كاشته مي شود تا خط مو نماي عروسكي پيدا نكند. كاشت گرافت ها به وسيله يك يا دو تكنسين زبردست و با استفاده از پنس هاي ظريف انجام مي شود. گرافت هاي حاوي ۲ يا ۳ تار مو در نواحي عقب تر كاشته مي شود. مرطوب نگه داشتن ريشه موهاي كاشته شده در طول عمل بسيار پراهميت است به همين جهت در اين مرحله بارها سرم نمكي بر روي سر اسپري مي شود.

كاشت گرافت ها بسته به تعداد گرافت ها ۲ يا ۳ ساعت طول مي كشد در نتيجه در هر بيماز متفاوت است. و در پايان اين مرحله بازبيني نهايي انجام مي شود و سر بيمار پانسمان مي شود. به اين ترتيب بيمار آماده ترخيص مي شود.با توجه به اين كه تمام مراحل به درستي انجام شوند فرد بعد از گذشت زمان موهايي طبيعي خواهد داشت.


سوال هاي متعددي درباره كاشت مو با شيوه غير جراحي FUE) FIT) ذهن افراد ايجاد ميشود كه برخي از ان ها به اينگونه است:


با توجه به اين كه بيشتر كاشت ها درد دارند آيا كاشت مو با شيوه غير جراحي FUE) FIT) نيز درد دارد؟

در اين روش به دليل اينكه داروي بيحسي تزريق ميشود بيمار هيچ گونه درد يا ناراحتي نخواهد داشت و حتي بعد از عمل نيز در منزل نياز به مسكن نخواهد داشت.

آيا در شيوه غيرجراحي FUE) FIT) برداشت موها از پشت سر با پانچ دستي انجام مي شود يا با دستگاه ؟

اين قضييه بيشتر به تجربه و نظر پزشك متخصص پوست و مو بستگي دارد. تجربه دكتر مكرمي نشان مي دهد كه برداشت موها با پانچ دستي پرزحمت و مشكل است ولي كار با دقت بيشتري پيش مي رود و تعداد فوليكول هاي سالم بيشتر است. انواع مختلف دستگاه ها (ميكرو موتور ، سيفر، روبات آرتاس ) سرعت كار را بيشتر مي كنند ولي ممكن است به ريشه موها آسيب بزنند.

آيا در شيوه غير جراحي FUE) FIT) براي همه اشخاص از يك نوع پانچ استفاده مي شود؟

قطر پانچ ها يك ميليمتر يا كمتر است. هرگز نبايد از پانچ هاي بزرگ استفاده شود زيرا به فوليكول هاي مجاور آسيب مي زند و جاي آن در پوست سر باقي مي ماند. ميزان تيزي پانچ ها نيز متناسب با جنس پوست انتخاب مي شود. و براي افراد مختلف متفاوت است .

آيا موهايي كه در شيوه غير جراحي FUE) FIT) از پشت سر برداشته مي شود دائمي هستند و در آينده نمي ريزند؟

موهاي ناحيه بانك مو نسبت به هورمون مردانه DHT مقاوم هستند و پس از كاشت نمي ريزند. بانك مو ناحيه اي است تقريبا به شكل مستطيل كه طول آن ۲۵-۳۰ سانتي متر و پهناي آن ۵-۸ سانتي متر است. برداشت موها از بيرون از بانك مو مثل موهاي بالاي گردن يا نزديك ناحيه طاسي كار درستي نمي باشد چون اين موها نسبت به هورمون هاي مردانه حساس هستند و در آينده نزديك خواهند ريخت. در اين روش بهتر است از موهاي پشت سر يعني همان بانك موي مفيد برداشت شود.

تراكم يا پرپشتي موهاي كاشته شده با شيوه FUE) FIT) چه ميزان است؟

تراكم كاشت كاملا بستگي به تعداد گرافت ها و وسعت طاسي دارد. به طور كلي فوليكول هايي كه با شيوه FIT از پشت سر بيرون مي شود بسيار ظريف هستند و براي كاشت نياز به شكاف هاي ظريف دارند. به همين جهت اگر وسعت طاسي زياد نباشد مي توان شكاف هاي ريز با تراكم زياد در پوست سر ايجاد كرد و تراكم موها را تا حد امكان افزايش داد. تا فرد مو هاي پر پشتي داشته باشد.

كاشت مو با شيوه FUE) FIT) چقدر طول مي كشد؟

زمان عمل به تعداد گرافت ها و سرعت عمل فرد انجام دهنده بستگي دارد. در برخي از كلينيك ها طي يك يا دو روز ۱۰۰۰-۲۵۰۰ گرافت كاشته مي شود(Quick FIT). همچنين در بعضي از كلينيك ها ۳-۴ روز طول مي كشد.

در شيوهFUE) FIT) فوليكول هاي مو چگونه از پوست سر بيرون آورده مي شود؟

فوليكول مو به وسيله عضله باريكي به اسم عضله راست كننده مو به پوست سر متصل است. با ورود پانچ به عمق ۳-۴ ميليمتري پوست، اتصال فوليكول مو به عضله و بافت هاي اطراف آزاد شده و با كمك پنس ظريف بيرون آورده مي شود. شايان ذكر است فوليكول ها كنده نمي شوند بلكه با ريشه يا پياز مو از پوست سر بيرون مي شوند و جاي موي برداشته شده موي جديد رشد نمي نمايد.

چه تعداد گرافت يا تار مو با شيوه FUE) FIT) كاشته مي شود؟

گفته ميشو كه تعداد گرافت ها به خود بيمار بستگي دارد يعني به كيفيت و كميت موهاي پشت سر(بانك موي مفيد) وابسته است. اگر موهاي پشت سر پرپشت باشد، ۱۵۰۰-۲۵۰۰ گرافت (۶۰۰۰-۴۰۰۰ تار مو) مي توان برداشت و در ناحيه طاسي كاشت. طبق يك قاعده كلي مي توان نيمي از فوليكول هاي دور سر يك شخص را برداشت بدون اينكه پشت سر كم حجم شود ولي زياده روي در برداشت موها باعث كم پشتي پشت سر مي شود كه اصلا زيبا نمي باشد. و باعث ناهماهنگي در موي سر ميشود ضمنا برداشت موهاي نازك بالاي گردن يا نزديك ناحيه طاسي در پشت سر كار درستي نمي باشد چون اين موها دائمي نمي باشند و در آينده نزديك خواهند ريخت. درنتيجه كاشت نتيجه مطلوبي نخواهد داشت.


خدمات كلينيك زيبايي و كلينيك ليزر مو

براي خلاصي از موهاي زائدخود با استفاده از بروزترين دستگاه هاي دنيا و استفاده از خدمات زير در كلينيك جانسازي پوست و ليزر مي توانيد با م در ارتباط باشيد :

ليزر مو , ليزر موهاي زائد , كلينيك ليزر مو , تزريق بوتاكس , تزريق ژل , تزريق چربي , ميكرونيدلينگ , ليزر خانگي , ليزر موي خانگي , دستگاه ليزر خانگي , دستگاه ليزر موي خانگي ,قيمت ليزر موهاي زائد , هزينه ليزر مو , قيمت ليزر مو , ليزر موهاي زائد بيكيني , ليزر موهاي زائد ناحيه تناسلي , ليزر موهاي زائد پا , ليزر موهاي زائد ابروها , ليزر موهاي زائد صورت , ليزر موهاي زائد صورت و بدن , ليزر موهاي زائد برزيلي , ليزر موهاي زائد بدن , ليزر موهاي زائد زير بغل , قيمت ليزر كل بدن , دستگاه ليزر موي سيلك پرو , دستگاه ليزر خانگي رمينگتون , بهترين مركز ليزر مو , بهترين مركز ليزر موهاي زائد در تهران , مركز ليزر موهاي زائد , كلينيك ليزر موهاي زائد , بهترين كلينيك ليزر مو , بهترين كلينيك ليزر مو درتهران , رفع موهاي زائد بدن , رفع دائمي موهاي زائد صورت و بدن , دستگاه ليزر موي زائد دايود , ليزر دايود , دستگاه ليزر موهاي زائد الكساندرايت , دستگاه ليزر الكس , بهترين دستگاه ليزر موهاي زائد , مزاياي ليزر موهاي زائد , ليزر موهاي زائد در مردان , ليزر موهاي زائد زنان , دستگاه ليزر مو

كلينيك زيبايي , مراكز زيبايي , لاغري موضعي , لاغري با دستگاه ار اف , لاغري با ليزر ليپوليز , مزوتراپي لاغري , تبليغات ليزر مو , محل مناسب براي تبليغات ليز مو , تبليغ ليزر موهاي زائد

ليزر درماني , كاشت مو , كاشت مو طبيعي , كلينيك كاشت مو , مركز كاشت مو , هزينه كاشت مو

براي كسب اطلاعات بيشتر مي توانيد با ما تماس بگيرد و از مشاروه رايگان بهرمند شويد.

چه اشخاصي بهتر كاشت مو با شيوه FUE) FIT) هستند؟

اكثرا اشخاصي كه در ناحيه پشت سر موهاي مشكي و ضخيم و پرپشت دارند براي FIT بهتر ترند. البته جنس پوست و عكس العمل آن در برابر فشار پانچ نيز خيلي پراهميت است. گاهي اوقات لازم است يك تست اوليه انجام شود تا از سلامت ريشه موها مطمئن شويم و اگر نتيجه مثبت بود عمل را با همين شيوه ادامه دهيم. در هر صورت شيوه عمل به نظر پزشك متخصص پوست و مو بستگي دارد. به همين دليل بهتر است قبل از عمل چند جلسه مشاوره با پزشك داشته باشيم.

آيا شيوه غير جراحي FUE) FIT) كاملا جايگزين شيوه جراحي FUT شده است؟

جواب نمي تواند مثبت باشد .گرچه همه بيماران دوست دارند از شيوه غير جراحي براي كاشت مو استفاده كنند ولي متاسفانه اين شيوه براي همه بهتر نمي باشد. علت اين قضييه آن است كه ممكن است در بعضي از اشخاص ريشه موها در مرحله برداشت به علت مقاومت پوست له شود و سالم بيرون نيايد. به همين جهت غالبا تعداد گرافت هاي سالم و با كيفيت كمتر از شيوه جراحي FUT يا شيوه تركيبي FUT+FIT است. در كل توصيه مي شود در طاسي هاي وسيع كه اشخاص به تار موي زيادي نياز دارند از تركيب هر دو شيوهFIT+FUT استفاده شود. با شيوه تركيبي ۳۰۰۰-۳۵۰۰ گرافت (۶۰۰۰-۹۰۰۰ تار مو) كاشته مي شود بدون اين كه حجم موهاي پشت سر به طور قابل ملاحظه كم شود.

آيا مي توان با شيوه FUE) FIT) از موهاي بدن براي پر كردن طاسي سر استفاده كرد؟

گرچه از لحاظ روشي مي توان فوليكول هاي موي سينه يا ريش را با پانچ برداشت و در ناحيه طاسي كاشت ولي نتيجه عمل ها اميدواركننده نمي باشد. اصولا موهاي بدن رشد كافي ندارند و جايگزين بهتري براي موهاي سر نمي باشند. همچنين بافت موهاي قسمت هاي مختلف بدن متفاوت است .

با توجه به اينكه تعداد موهاي پشت سر هر فرد ثابت است چرا غالبا تعداد فوليكول هاي برداشت شده با شيوه FUE) FIT) كمتر از شيوه تركيبي است؟

در شيوه FIT براي اين كه حجم موهاي پشت سر بيش از حد كم نشود فوليكول ها يكي درميان برداشت مي شود. اگر برداشت موها بي رويه انجام شود پشت سر نماي بيد خورده يا نخ نما پيدا مي نمايد. در حالي كه در شيوه جراحي يا تركيبي نواري از پشت سر برداشته مي شود و از تمام موهاي آن استفاده مي شود. و ديگر در مو هاي سر ناهماهنگي ايجاد نميشود.

در طراحي خط موي جلوي سر چه مولفه هايي پراهميت است؟

اگر طراحي درست انجام نشود زيبايي فرد را تهديد ميكند به همين دليل طراحي خط رويش مو در جلوي سر پراهميت ترين بخش عمل كاشت مو مي باشد. خط مو قاب چهره و ارتفاع پيشاني را تعيين مي نمايد. خط موي طبيعي نبايد صاف، خيلي بالا يا خيلي پايين باشد. خط مو بايد متناسب با سن فرد و تركيب چهره او تعيين شود. خط مو بايد نماي نامنظم و زيگزاگ داشته باشد. در خط مو حتما بايد فوليكول هاي حاوي يك تار مو با زاويه ۳۰ درجه و رو به جلو كاشته شود.

آيا كاشت مو با شيوه غير جراحي FUE) FIT) محاسني دارد؟

بله كاشت مو با اين روش محاسن زيادي دارد كه برخي از ان ها عبارت اند از :

 1. چون پوست بخيه نمي خورد نياز به مراجعه مجدد فرد براي كشيدن بخيه نمي باشد. همچنين بخيه عوارضي هم دارد كه در اين روش عمل بدون بخيه انجام ميشود.
 2. خط بخيه در پشت سر باقي نمي ماند بلكه نقطه هاي سفيد لابلاي موها پنهان مي شود و شخص مي تواند موهاي سر را خيلي كوتاه نگه دارد. البته اگر موها تراشيده شود اين نقطه ها ديده خواهد شد.
 3. در اين روش بيمار درد نخواهد داشت زيرا پوست سر برش داده نميشود.
 4. چون پشت سر بخيه نمي خورد شخص مي تواند بعد از ۲ هفته فعاليت ورزشي سنگين از قبيل شنا يا بدن سازي را از سر بگيرد.و زندگي كاملا عادي داشته باشد و اين روش به مراقبت هاي كمي نياز دارد.

برچسب ها: , , , ,

نظرات این مطلب

تعداد صفحات : 74

درباره ما
موضوعات
آمار سایت
 • کل مطالب : 746
 • کل نظرات : 0
 • افراد آنلاین : 33
 • تعداد اعضا : 0
 • بازدید امروز : 5842
 • بازدید کننده امروز : 1
 • باردید دیروز : 9390
 • بازدید کننده دیروز : 0
 • گوگل امروز : 0
 • گوگل دیروز : 0
 • بازدید هفته : 15234
 • بازدید ماه : 147189
 • بازدید سال : 681574
 • بازدید کلی : 681574
 • <
  آرشیو
  اطلاعات کاربری
  نام کاربری :
  رمز عبور :
 • فراموشی رمز عبور؟
 • خبر نامه


  معرفی وبلاگ به یک دوست


  ایمیل شما :

  ایمیل دوست شما :  لینک های ویژه